Notaris

Notaris

Een belangrijke schakel in het koopproces is de notaris. Een notaris wordt door de Kroon benoemd en is bevoegd om bepaalde akten op te maken. Bij de koop en verkoop van een huis is hij op een aantal momenten gewenst of zelfs noodzakelijk: bij het tekenen van het voorlopig koopcontract, het opmaken en verwerken van de transportakte en het opmaken en verwerken van de hypotheekakte. De notaris zorgt ervoor dat alles volgens de regels verloopt en dat niemand benadeeld wordt.

Voorlopig koopcontract

Het voorlopig koopcontract is de koopovereenkomst. Hij wordt ‘voorlopig’ genoemd, omdat het contract pas definitief is wanneer de bedenktijd is verlopen. De notaris kan aanwezig zijn (maar dit is niet verplicht) wanneer de overeenkomst door koper en verkoper ondertekend wordt.

Transportakte

De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De feitelijke overdracht vindt plaats wanneer de koop wordt ingeschreven in het Kadaster.

Hypotheekakte

De hypotheekakte zorgt voor de officiële overdracht van het onderpand (de woning) aan de geldverstrekker (de hypotheeknemer). Met deze akte krijgt de geldverstrekker het recht om, wanneer bijvoorbeeld publieke veiling van het huis noodzakelijk is, als eerste de opbrengst op te eisen. Door de akte staat de geldverstrekker dus als eerste in de rij bij eventuele schuldeisers.

Kosten van een notaris

De notaris brengt kosten met zich mee. U betaalt voor de hypotheekakte, de transport- of leveringsakte en de kosten voor de kadastrale rechten. Verder betaalt u aan de notaris ook de overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 2% van de koopsom van uw nieuwe woning en wordt vervolgens afgedragen aan de fiscus.

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.