Akte

Wat is een akte?
Een akte is een document met als doel om te dienen als bewijs van wat er in de akte is opgesteld. Andere woorden voor een akte zijn ook wel overeenkomst en schriftelijke verklaring. Het is ondertekend en gedagtekend en bevat feiten, handelingen, gebeurtenissen en verklaringen. Er zijn twee soorten akten: de onderhandse akte en de authentieke akte. De authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *