Canon

Wat is een canon?
Een canon is een heffing (meestal jaarlijks) voor het gebruiken van erfpacht, bijvoorbeeld een stuk grond. Je kunt een canonbetaling ook wel vergelijken met het betalen van huur. Het bedrag is fiscaal aftrekbaar. De hoogte van een canon wordt bepaald door de waarde van de grond en de rente die de verpachter (verhuurder) rekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *