Acceptatie en persoonlijke situatie

Veruit de meeste mensen die een huis gaan kopen zijn tussen de 18 en 55 jaar en hebben een vast inkomen uit loondienst. De meeste informatie over hypotheken is daarom vooral voor hen geschreven. Voor enkele persoonlijke situaties of mogelijke situaties in uw financiële huishouding gelden echter aanvullende regels of juist beperkingen voor de acceptatie van uw hypotheekaanvraag.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

BKR notering en hypotheek

Bij de aanvraag van de hypotheek wordt altijd gecontroleerd of u schulden hebt of hebt gehad. Dit wordt nagevraagd bij de stichting Bureau Krediet Registratie in Tiel, ook wel het BKR genoemd.

>> Lees verder

Bureau Krediet Registratie
Bij deze stichting vindt registratie plaats wanneer u te maken hebt met een opgelopen betalingsachterstand. Dit kan gaan om een hypotheek, maar ook om een krediet of een andere financiële verplichting. Zijn er betalingsproblemen, dan voegt het BKR een achterstandscodering (A-codering) aan uw persoonsgegevens toe.

Een hypotheek met een BKR-notering
Meestal is het niet mogelijk om met een negatieve BKR-notering een grote geldlening, zoals een hypotheek, af te sluiten.

Zelfstandig ondernemer

Bent u een zelfstandige ondernemer? Dat kan voor beperkingen zorgen bij het afsluiten van een hypotheek. Zeker wanneer u net begint als ondernemer en/of freelancer is uw inkomen niet stabiel. Hierdoor lopen geldverstrekkers risico en durven zij niet zomaar met u in zee te gaan.

>> Lees verder

Uw onderneming bestaat langer dan 3 jaar
Bestaat uw onderneming al langer dan drie jaar? In dat geval wordt de maximale hypotheek meestal bepaald op basis van de balansen en winst- en verliesrekeningen van de afgelopen drie jaar.

Uw onderneming bestaat korter dan 3 jaar
Als uw onderneming nog niet zo lang bestaat, is het vaak lastig een hypothecaire lening af te sluiten. Over het algemeen is dit alleen mogelijk wanneer u zelf eigen geld inbrengt. Soms kunt u ook een hypotheek afsluiten met de cijfers van twee jaar en een prognose voor het derde jaar.

Dienstverband bepaalde tijd

Niet alle banen in loondienst kennen een vast en zeker inkomen. Bijvoorbeeld wanneer u werkt als uitzendkracht, flexwerker of in een dienstverband voor bepaalde tijd. U weet dan niet zeker hoe uw inkomen zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen. De geldverstrekker heeft hier nog minder zicht op en durft daarom vaak het risico niet aan.

>> Lees verder

Toch een hypotheek bij een onzeker inkomen
Een aantal geldverstrekkers is gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan mensen met een beperkende financiële situatie, zoals mensen met een onzeker inkomen. Zij kijken niet alleen naar uw dienstverband, maar ook naar uw inkomensverleden, huidige inkomen en verwachte inkomen in de toekomst. Wanneer zij erop vertrouwen dat u uw hypotheeklasten prima zult kunnen betalen, durven zij soms toch een hypotheek met u af te sluiten.

Tijdelijke verblijfsvergunning

Indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar als vreemdeling een huis in Nederland wilt kopen, gelden aanvullende regels en beperkingen. Hierbij is het verschil tussen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd erg belangrijk.

>> Lees verder


Hypotheek en een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunt u over het algemeen gewoon een hypotheek afsluiten.

Hypotheek en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Met een tijdelijke verblijfsvergunning is het niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

Geen werk en hypotheek

Indien u geen werk hebt is het vaak onmogelijk om een hypotheek te verkrijgen. U hebt dan immers geen inkomen uit loon of ander werk. U kunt de lasten van de hypothecaire lening niet betalen en geldverstrekkers vinden het een te groot risico om erop te vertrouwen dat u snel weer werk krijgt.

>> Lees verder


Geen werk en toch een hypotheek
Hebt u weliswaar geen inkomen uit werk, maar wel inkomen uit vermogen of onroerend goed? In dat geval is een hypotheek soms wel mogelijk. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Verkrijgt u uw inkomen uit onroerend goed, dan wordt bij de beoordeling ook gekeken naar de continuïteit van de contracten.

55 jaar en ouder en hypotheek

Indien u al wat ouder bent, willen geldverstrekkers vaak wat extra zekerheid voordat ze u een hypotheek verstrekken. Uw inkomen zal bij 65 jaar immers dalen. U bent dan vaak niet meer in loondienst, maar ontvangt AOW en eventueel een pensioen.

>> Lees verder


Een hypotheek als u 55 jaar of ouder bent
Bent u 55 jaar of ouder dan moet u rekening houden met de volgende zaken:
• Bij de bepaling van uw maximale hypotheek wordt niet alleen gekeken naar uw huidige inkomen, maar ook naar uw verwachte pensioeninkomen.
• U zult een extra keuring nodig hebben vanwege de levensverzekering.

Verder gelden er over het algemeen geen extra beperkingen met betrekking tot de acceptatie.

Minderjarig

Wanneer u jonger dan 18 jaar bent en dus nog minderjarig, kunt u geen huis kopen of hypotheek aangaan. Minderjarigen zijn namelijk handelingsonbekwaam volgens de wet. Zij mogen geen grote rechtshandelingen uitvoeren, zoals het kopen van een woning.

>> Lees verder


Uitzondering: u bent getrouwd
Een uitzondering op deze regel ontstaat wanneer u ouder dan 16 bent en getrouwd bent (of bent geweest). Op het moment van trouwen werd u, ondanks uw minderjarigheid, handelingsbekwaam.

Handelingsonbekwaam

Het kopen van een huis of het afsluiten van een hypotheek kan alleen gedaan worden door iemand die handelingsbekwaam is. Dat wil zeggen dat u zelf in staat bent grote beslissingen te nemen en hiervoor ook verantwoordelijk bent.

>> Lees verder


Onder curatele
Iedere meerderjarige is handelingsbekwaam, behalve als de rechtbank heeft besloten dat dit niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat iemand door zijn geestelijke toestand of verkwistend gedrag niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen. In zo’n geval wordt iemand onder curatele gezet van een curator. De onder curatele gestelde persoon is dan zelf handelingsonbekwaam. De curator heeft de belangenbehartiging overgenomen.

Onder bewind
Een andere beperking ontstaat wanneer het vermogen van een meerderjarige onder bewind wordt gesteld. Dit kan in het geval van een lichamelijke of geestelijke handicap. De persoon zelf is dan nog wel handelingsbekwaam, maar kan geen grote beslissingen nemen over zijn vermogen. Hij of zij is handelingsonbevoegd met betrekking tot dit vermogen.

Medische acceptatie bij ziekte

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is een medische acceptatie vaak verplicht. Deze overlijdensrisicoverzekering hebt u nodig voor een levensverzekering, welke u vaak weer nodig hebt voor een hypotheek. Wanneer u geen positieve gezondheidsverklaring kunt afgeven kan dit daarom beperkingen bij uw hypotheek opleveren.

>> Lees verder


Chronisch ziek
Voor mensen met een chronische ziekte is het afsluiten van een hypotheek daarom vaak vervelend. Mensen met bijvoorbeeld diabetes, HIV, nierziektes of epilepsie lopen namelijk vaak tegen de benodigde medische acceptatie aan. Geldverstrekkers accepteren ze niet of vragen een flink verhoogde premie.

Toch een hypotheek bij een chronische ziekte
Over het algemeen is een gezondheidsverklaring alleen nodig bij het afsluiten van een hypotheek op basis van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering. U kunt op zoek gaan naar een geldverstrekker waarbij dit niet hoeft. U kunt ook eventueel voor een andere hypotheekvorm kiezen.

Speciale geldverstrekkers
Een aantal geldverstrekkers is gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan mensen met een chronische ziekte. Zij hebben meer verstand van uw ziekte en kunnen daarom een betere inschatting van het risico maken.

Risicovolle beroepen

Bij het afsluiten van een hypotheek met een overlijdensrisicoverzekering wordt uitgegaan van de gemiddelde levensverwachting. Het kan zijn dat u door uw beroep bepaalde risico’s loopt die zo hoog zijn, dat de geldverstrekker deze apart wil meeberekenen in de premie. Bijvoorbeeld omdat u een veel groter risico dan gemiddeld loopt om arbeidsongeschikt te worden.

>> Lees verder


Verhoogde premie
Om u alsnog een hypotheek te kunnen verstrekken rekenen de meeste geldverstrekkers bij risicovolle beroepen een opslag. Het risicodeel van uw premie van uw levensverzekering wordt hierdoor hoger. Behalve deze verhoging zijn er vanuit de geldverstrekker verder over het algemeen geen problemen met betrekking tot de acceptatie.

Risicovolle beroepen
Verschillende geldverstrekkers houden er verschillende lijsten op na met risicovolle beroepen. Deze mag de geldverstrekker namelijk zelf vaststellen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.