Wet onroerende zakenbelasting

Wanneer u een eigen woning bezit, moet u gemeentelijke belasting betalen in de vorm van de onroerende zaakbelasting. Dit heet ook wel de wet onroerende zakenbelasting. De belasting geldt voor de eigenaren van alle in de gemeente gelegen onroerende zaken. Dit zijn woningen, maar ook winkels, bedrijven, loodsen, en dergelijke. Alleen voor kerken en land dat wordt gebruikt voor landbouw of bosbouw geldt een vrijstelling. Lees hier meer over de wet onroerende zakenbelasting.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Peildatum eigenaar wet onroerende zakenbelasting

De eigenaar van de onroerende zaken moet ook de onroerende zakenbelasting betalen. De peildatum hiervoor is 1 januari. Bent u dus op 1 januari de eigenaar, maar verhuist u een maand later, dan ontvangt u toch de aanslag voor het gehele jaar. Hetzelfde geldt andersom: wanneer u vanaf 1 februari een huis betrekt, dan hoeft u toch niet de onroerende zaakbelasting voor dat pand te betalen.

Verrekenen bij de verkoop

U kunt ervoor kiezen de onroerende zakenbelasting in verband met de peildatum onderling te verrekenen bij de verkoop.

Waarde economisch verkeer wet onroerende zakenbelasting

Voor de bepaling van de hoogte van de onroerende zakenbelasting wordt in principe gekeken naar de ‘waarde in het economisch verkeer’. Dit is de verkoopwaarde van het pand wanneer het direct en zonder bezwaren in gebruik kan worden genomen. De WOZ-waarde is hieraan gelijk en sinds 1997 wordt daarom de WOZ-waarde gebruikt als basis voor de onroerende zaakbelasting.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.