Privacy Statement

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Klik hier voor ons volledige privacy statement.

PRIVACY STATEMENT ALLESOVERHYPOTHEKEN.NL

Allesoverhypotheken.nl neemt uw privacy serieus en behandelt al uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy te garanderen handelt Allesoverhypotheken.nl volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moeten wij voldoen aan de eisen vanuit de AVG. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking(en), met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. U wordt aangeraden om dit privacyreglement zorgvuldig te lezen.

Wie is Allesoverhypotheken.nl?

Allesoverhypotheken.nl heeft als kernactiviteit het informeren van relaties over actuele rentestanden en hypotheken. Dit wordt via de website gedaan en middels een periodiek mailing. Deze kernactiviteit wordt aangevuld met het informeren over producten en diensten als besparing op de vaste lasten, zoals kredieten, verzekeringen, energie en zonnepanelen.
Aanvullend kunnen bezoekers van de website hun gegevens achterlaten om in contact te komen met een hypotheekadviseur. Daarnaast kunnen bezoekers berekeningen maken in diverse rekentools voor verzekeringen en hypotheken.

Allesoverhypotheken.nl is een handelsnaam van Risk Direct BV, een dochteronderneming van Risk Groep BV uit Nieuwegein.

Onze contactgegevens zijn:
E-mail: info@allesoverhypotheken.nl
Website: www.allesoverhypotheken.nl
Postadres: Postbus 628 3500AP Utrecht
AFM nummer: 12012535
KvK nummer: 69653852
KiFiD nummer: 300.008506

Klik hier voor ons volledige privacy statement.

Persoonsgegevens

Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonsgegevens gevraagd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aam de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in een of meer databases en gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend informatie en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt.
De e-mailadressen en informatie worden door  Allesoverhypotheken.nl gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming is altijd weer in te trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden door middel van een rechtstreekse link.
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien, aan te passen en te voorzien van toevoegingen.
Allesoverhypotheken.nl kan niet instaan voor privacy-bescherming van via  links en verwijzingen bezochte websites van derden. Over hoe Allesoverhypotheken.nl omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacy-Statement.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@allesoverhypotheken.nl