Privacy Statement

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Klik hier voor ons volledige privacy statement.

PRIVACY STATEMENT ALLESOVERHYPOTHEKEN.NL

Allesoverhypotheken.nl neemt uw privacy serieus en behandelt al uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om uw privacy te garanderen handelt Allesoverhypotheken.nl volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij moeten wij voldoen aan de eisen vanuit de AVG. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de gegevens die wij verwerken, het doel van deze verwerking(en), met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit privacy statement informeren wij u hierover. U wordt aangeraden om dit privacyreglement zorgvuldig te lezen.

Wie is Allesoverhypotheken.nl?

Allesoverhypotheken.nl heeft als kernactiviteit het informeren van relaties over actuele rentestanden en hypotheken. Dit wordt via de website gedaan en middels een periodiek mailing. Deze kernactiviteit wordt aangevuld met het informeren over producten en diensten als besparing op de vaste lasten, zoals kredieten, verzekeringen, energie en zonnepanelen.
Aanvullend kunnen bezoekers van de website hun gegevens achterlaten om in contact te komen met een hypotheekadviseur. Daarnaast kunnen bezoekers berekeningen maken in diverse rekentools voor verzekeringen en hypotheken.

Onze contactgegevens zijn:
E-mail: info@allesoverhypotheken.nl
Website www.allesoverhypotheken.nl
Postadres Postbus 1006, 3430 BA Nieuwegein

Klik hier voor ons volledige privacy statement.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@allesoverhypotheken.nl