Disclaimer & Cookiebeleid

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Allesoverhypotheken.nl van toepassing. Door het gebruik van de website en tools accepteert u deze disclaimer.

Wat mag u van Allesoverhypotheken.nl verwachten?

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Allesoverhypotheken.nl.
Hierbij is en wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen en is Klant Belang Centraal het uitgangspunt.

Geen advies, bemiddeling of nazorg
Allesoverhypotheken.nl adviseert of bemiddelt niet, geeft geen nazorg en verleent geen financiële dienst aan de consument in de zin van de Wet  op het financieel toezicht (Wft).
De of via deze website aangeboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden, is niet gericht op een bepaalde doelgroep en mag niet worden beschouwd of gebruikt als vervanging voor (persoonlijk) advies.

Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Indien u op zoek bent naar een persoonlijk op maat gesneden advies, raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze partners(bijvoorbeeld RISK Direct en Finzie). Indien u op basis van de informatie op deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Niet betrokken bij vervolgstap

Op de website heeft u de mogelijkheid om naar aanleiding van de geleverde informatie een vervolgstap te ondernemen. U kunt hierbij denken aan een gesprek met een hypotheekadviseur, het aanvragen van een offerte voor een verzekering of het afsluiten van een (schade)verzekering. Voor al deze acties geldt dat Allesoverhypotheken.nl op geen enkele wijze betrokken is bij deze vervolgstap. Allesoverhypotheken.nl brengt het contact tot stand, de eventuele vervolgactie (afspraak, advies, offerte of product afsluiten) wordt uitgevoerd door een aantal partners (bijvoorbeeld RISK Direct en Finzie). In een aantal gevallen ontvangt Allesoverhypotheken.nl van de partner een vergoeding voor het tot stand brengen van het contact .Allesoverhypotheken.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de diensten of producten van deze partners.

Aansprakelijkheid

Allesoverhypotheken.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers en derden nemen op basis van informatie op de website en tools zijn geheel voor eigen rekening en risico van de gebruiker of derden. Allesoverhypotheken.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken werkt. Allesoverhypotheken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan en/of berekeningen of prognoses. Aan de gegevens op deze website en tools kunnen geen rechten ontleend worden.

Berekeningen

De berekeningen die op de website gemaakt kunnen worden zijn op basis van de door de gebruiker of derden verstrekte informatie. De berekende waardes en eventuele conclusies dienen als indicatief te worden beschouwd. De berekende waardes en rente percentages zijn aan wijziging onderhevig. Voor de berekeningen worden zoveel mogelijk algemeen gehanteerde methoden gebruikt.  Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Rechten

allesoverhypotheken.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, tools, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Het is niet toegestaan om iets van de site overnemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van allesoverhypotheken.nl.

Wijzigingen

allesoverhypotheken.nl mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen.

Links

allesoverhypotheken.nl kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Voor inhoud en uitstraling van deze websites kan allesoverhypotheken.nl geen verantwoordelijkheid dragen.

Voice-logging

allesoverhypotheken.nl kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van een onderzoek naar opdrachten, transacties, marketing en opleiding van medewerkers.

Privacy
Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonsgegevens gevraagd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aam de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in een of meer databases en gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend informatie en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt.
De e-mailadressen en informatie worden door  Allesoverhypotheken.nl gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming is altijd weer in te trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden door middel van een rechtstreekse link.
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien, aan te passen en te voorzien van toevoegingen.

Allesoverhypotheken.nl kan niet instaan voor privacy-bescherming van via  links en verwijzingen bezochte websites van derden. Over hoe Allesoverhypotheken.nl omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar ons Privacy-Statement.

Cookies

Allesoverhypotheken.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangeboden aan uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome). Deze bestandjes worden op uw computer opgeslagen en zorgen er voor dat een website goed werkt, maar de belangrijkste taak is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld om op een website uw gegevens te onthouden, zodat u niet bij elke inlog of elk formulier opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Wanneer staan cookies aan?

Er zijn twee soorten cookies. Noodzakelijke en niet noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies mogen altijd aanstaan zonder toestemming van de websitebezoeker. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het weergeven van de website. Noodzakelijke cookies slaan geen persoonsgegevens op en worden verwijderd bij het verlaten van de website.

Niet noodzakelijke cookies zijn in te delen in analytische en marketing cookies. Allesoverhypotheken.nl maakt alleen gebruik van analytische cookies. Deze cookies worden werkzaam als de cookies geaccepteerd worden door de bezoeker. Om deze cookies te accepteren moet onderaan de pagina op ‘Ja, ik begrijp het.’ geklikt worden. Allesoverhypotheken.nl gebruikt de analytische programma’s Google Analytics en Hotjar. Deze programma’s verzamelen (anoniem) gegevens van bezoekers. Met deze gegevens bekijken we hoe onze website gebruikt wordt en wat we moeten veranderen aan onze website, zodat deze gemakkelijker wordt in het gebruik.

Wat doet allesoverhypotheken.nl met cookies?

De cookies die op onze website staan slaan geen persoonlijke gegevens op. Hierdoor kunnen wij personen die onze website bezoeken niet identificeren. Aan de hand van apparaatgegevens kunnen wij wel zien of bezoekers in de categorie ‘nieuwe bezoekers’ of ‘terugkerende bezoekers’ vallen. Per gebruiker kunnen wij zien welke pagina’s bezocht worden. Aan de hand daarvan kunnen wij analyseren welke content relevant is voor onze bezoekers. Zo kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren.

Nieuwsbrief.

Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Mailchimp. Mailchimp plaatst diverse cookies op onze website. Deze cookies meten het volgende:  

  1. De cookies van Mailchimp slaan op of u hun cookies wel of niet toestaat.
  2. De cookies van Mailchimp slaan op of u zich hebt aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.
  3. De cookies die nodig zijn voor het gebruik van de diensten van Mailchimp.
  4. De cookies die het verband meten tussen het ontvangen van de nieuwsbrief en het gebruiken van de website.

Als u de marketing cookies niet toestaat is alleen cookie 1 voor u van toepassing.

Verwijderen cookies.

Als u uw cookies wilt verwijderen kunt u dit doen via uw browser instellingen. Per browser is dit verschillend. In het algemeen gaat dit via “Geschiedenis > Geschiedenis Verwijderen”. Hier kunt u ook kiezen om cookies te verwijderen. Na het verwijderen zijn uw gegevens en cookies gewist en bent u verwijderd als “bekende” op onze website.

Klachten.

Bent u niet tevreden over de verwerking van onze cookies? U kunt contact opnemen met onze klachten afdeling. Deze kunt u bereiken via privacy@allesoverhypotheken.nl. Lees voor meer informatie over gegevensverwerking ons privacybeleid.