Schenkingen

Wat van u is kunt u ook weggeven. Hiervoor hoeft u natuurlijk niet tot uw overlijden te wachten. U kunt delen van uw vermogen ook weggeven in de vorm van schenkingen.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Schenkingen en de erfenis

Hierbij is het wel belangrijk u te realiseren dat schenkingen van invloed zijn op de erfenis. Anders zou u immers alles vlak voor uw dood aan anderen dan de wettelijke erfgenamen kunnen geven. Hiervoor geldt een aantal regels waarvan dit de belangrijkste zijn:
check Schenkingen aan kinderen die voor de wijziging in het erfrecht (1 januari 2003) zijn gedaan, moeten worden meegeteld in het erfdeel dat het kind krijgt. Het wordt in feite gezien als een voorschot op de erfenis.
check Voor schenkingen aan kinderen na 1 januari 2003 geldt dit niet.
check Over het algemeen gelden alle schenkingen die iemand heeft gedaan in de vijf jaar voor zijn overlijden mee in het nalatenschap. Erfgenamen kunnen in sommige gevallen degene die de schenking heeft ontvangen zelfs vorderen om het bedrag terug te krijgen.

 

 

Schenken eigen woning

U kunt naast geldbedragen ook u eigen woning schenken aan iemand anders. Hiervoor geldt dan, net als bij geldbedragen, het schenkingsrecht. Dat wil zeggen dat er belasting moet worden betaald over de waarde van de schenking.

Echtgenoot, partner of bloedverwanten

Schenkt u uw woning aan uw echtgenoot, partner of bloedverwanten die dichtbij u staan, dan kan het zijn dat er een aparte regel geldt. Hiervoor moeten u en de persoon die het huis geschonken krijgt op het moment van schenking beide in het huis wonen. In dat geval geldt voor de belasting slechts 60% van de waarde van het huis als waarde van de schenking.

Schenkt u het huis aan iemand anders of aan iemand die niet in het huis woont, dan geldt de waarde die het huis heeft in het economische verkeer. Dit is de waarde waar u het huis voor had kunnen verkopen.

Vrijstellingen bij schenking

Over schenkingen moet belasting worden betaald. Hier zijn wel enkele uitzonderingen op.

Veel voorkomende vrijstellingen op het schenkingsrecht zijn:
check Ouders mogen elk jaar een bedrag onbelast schenken aan hun kinderen. In 2009 is dat bedrag €4.556.
check Hier mag één keer van worden afgeweken. Wanneer een van de kinderen tussen de 18 en 34 jaar is, mogen de ouders dit kind eenmalig een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in 2009 €22.760.
check Schenkt u in totaal minder dan €2.734 per jaar, dan kunt u dat onbelast doen.
check Aan zogenaamde maatschappelijk nuttige instellingen, zoals goede doelen, mag u onbelast en onbeperkt schenken.
check U kunt ook (een deel van) de schulden van iemand, die dat zelf niet kan, betalen door middel van een schenking. Dit is een onbelaste schenking.
check Als er over het bedrag van de schenking al eerder door iemand inkomensbelasting is betaald, dan hoeft dat niet nog een keer. Hiervoor geldt in dat geval een vrijstelling voor het schenkingsrecht.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.