Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben betekent dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zich garant stelt voor de aflossing van uw hypotheek. Hierdoor loopt uw geldverstrekker minder risico. Daarom kunt u voor het bedrag waarvoor de garantie wordt afgegeven altijd een hypotheek krijgen. Doordat de geldverstrekker zekerheid heeft, wordt de rente tot wel 0,5% lager dan de normale rente.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Voorwaarden voor de NHG

NHG kunt u in het algemeen alleen aanvragen bij de koop van een huis of bij de financiering van groot onderhoud.

De belangrijkste voorwaarde is dat het maximale bedrag van het verkrijgen van het huis niet meer is dan €325.000. Verder moet uw inkomen aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet de woning daadwerkelijk bewonen en het mag geen tweede- of vakantiewoning zijn. De garantie geldt alleen voor het bedrag waarvoor het oorspronkelijk is verleend en gaat uit van een ‘annuïtair’ dalende schuld, zoals bij een annuïteitenhypotheek. Dat wil zeggen dat het bedrag waar de NHG voor staat elke maand lager wordt.

De geldverstrekker waarbij u de hypotheek afsluit, zorgt voor de aanvraag. Hiervoor betaalt u een borgtochtprovisie. Deze is aftrekbaar en minder dan de procentuele verlaging aan hypotheekrente die u krijgt. Netto bent u dus voordeliger uit.

Betalingsproblemen

Mocht u in de toekomst betalingsproblemen krijgen, dan biedt de NHG extra zekerheid. Als u uw premies niet meer kunt betalen, kan de geldverstrekker overgaan tot gedwongen verkoop van het huis. Mocht de verkoop onvoldoende opleveren om de hele hypotheek af te lossen, dan neemt de WEW de schuld over. De WEW kan in principe de restschuld weer op u verhalen. Maar als blijkt dat u ter goede trouw hebt gehandeld en hebt meegewerkt aan de verkoop, dan wordt de schuld kwijtgescholden.

Op basis van annuïtair schuldverloop

Belangrijk om te weten is wel dat de WEW bij een gedwongen verkoop een theoretische restschuld berekent op basis van een annuïtair schuldverloop. Dit is immers het uitgangspunt van de NHG. Als de werkelijke schuld hoger is dan de theoretische restschuld (bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije- of beleggingshypotheek), dan moet u de rest zelf betalen aan de geldverstrekker.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.