Bijzondere rentes

Bij een hypotheekschuld mag u de rente die u daarover betaalt, de hypotheekrente, aftrekken van de belasting. Maar niet alle rente die u betaalt voor uw huis is aftrekbaar. In het algemeen mag u rente maar één keer aftrekken. Het aftrekken van rente over rente mag daarom niet.

Rente over rente

Een voorbeeld van rente over rente betalen, is wanneer u een lening voor verbouwingskosten inclusief de rentekosten laat meenemen in de hypotheek. De rente over dit stukje extra hypotheek kunt u dan niet ook nog eens jaarlijks aftrekken.

Er zijn enkele vormen van rente waarvoor speciale regels gelden.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Vooruitbetaalde rente (disagio)

Soms is het mogelijk dat u een bepaald bedrag in één keer betaalt aan uw geldverstrekker. In een ruil daarvoor kan deze een lagere rente bieden. U betaalt bijvoorbeeld de rente voor 2019 alvast in 2018. Een belangrijke vraag hierbij is wanneer u deze rentebetaling mag aftrekken van de belasting. Aan de ene kant doet u de betaling in 2018. Aan de andere kant gaat het om de rente van 2019.

Aftrekbaarheid vooruitbetaalde rente

Om te bepalen welke vooruitbetaalde rente u nu wanneer mag aftrekken, gaat u uit van de grens van 30 juni. Had de rente die u volgens het voorbeeld in 2018 betaalde, betrekking op rente uit 2019 van voor 30 juni? In dat geval mag u het meenemen in de aangifte over 2018. Ging het om rente over een periode na 30 juni, dan kunt u het alleen in 2019 aftrekken. Wanneer de betaling voor zowel een periode voor als na 30 juni was, dan moet deze voor de aangifte gesplitst en verdeeld worden over 2018 en 2019.

Financiert u het disagio mee in uw hypotheek, dan mag u de rente niet aftrekken van de belasting in Box 1. Het bedrag hoort thuis in Box 3, bij de schulden.

Boeterente

Het kan voorkomen dat u uw financiering vroegtijdig aflost en daarom boeterente moet betalen. Deze boeterente is aftrekbaar, maar alleen in het jaar van de betaling.

Boeterente meefinancieren

U kunt ervoor kiezen om de boeterente mee te financieren, bijvoorbeeld in het geval van een oversluiting van uw hypotheek. Kiest u voor deze optie, dan is de rente over de boeterente niet aftrekbaar, maar hoort deze thuis in Box 3 als schuld.

Bouwrente / rente bij de bouw

In het geval van de koop van een nog te bouwen huis, krijgt u te maken met diverse vormen van bouwrente. De term bouwrente wordt namelijk gebruikt voor een aantal verschillende rentes.

Bouwrente over de periode vooraf aan de koop

Het huis dat u wilt gaan kopen behoort tot een bouwproject dat al een aantal maanden geleden begonnen is. De aannemer is bijvoorbeeld op 1 september begonnen met bouwen. Op 1 november koopt u het huis. Over de periode dat de aannemer al wel aan het bouwen is, maar het huis nog niet verkocht was, betaalt u rente. Deze rente wordt in de koopsom meegenomen en wordt ‘bouwrente’ genoemd. Deze rente kunt u niet aftrekken van de belasting.

Bouwrente over de periode tussen koop en hypotheekakte

U koopt in ons voorbeeld het huis dus op 1 november, maar de hypotheekakte passeert bijvoorbeeld pas op 1 januari. De aannemer bouwt in deze tijd door zonder dat hij betaald wordt. Ook hierover betaalt u rente en ook deze rente wordt ‘bouwrente’ genoemd. Deze rente mag u echter wel aftrekken van de belasting.

Rente tijdens de bouw

Vanaf 1 januari hebt u een hypothecaire lening en hiermee worden de rekeningen van de aannemer betaald. Uzelf betaalt nu rente aan uw geldverstrekker in plaats van aan de aannemer. Dit wordt ‘rente tijdens de bouw’ genoemd en is aftrekbaar van de belasting.

Bouwrentedepot

Wanneer uw nieuwe huis nog gebouwd moet worden, bezit u tijdelijk twee woningen. Uw huidige woning en de nieuwbouwwoning. U kunt dan met dubbele lasten te maken krijgen. Een ‘bouwrentedepot’ is dan een optie voor u. Dit is een in de hypotheek meegefinancierd bedrag waarmee de rente tijdens de bouw wordt betaald. Omdat u rente niet dubbel mag aftrekken, is de rente die u betaalt over het bouwrentedepot niet fiscaal aftrekbaar.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.