Belastingaangifte eigen woning

Bij uw belastingaangifte krijgt u te maken met bepaalde regelingen rond de ‘eigen woning’. Hiervoor is het wel van belang dat duidelijk is wanneer uw huis wordt gezien als ‘eigen woning’.

Voorwaarden belastingaangifte eigen woning

Een huis geldt als ‘eigen woning’ onder de volgende voorwaarden:
check Het betreft een gebouw of een duurzaam aan een plaatsgebonden woonboot, of een gedeelte hiervan.
check Het is uw permanente hoofdverblijf.
check U hebt recht op het gebruik van de woning door eigendom, lidmaatschap van coöperatie of recht van vruchtgebruik, bewoning of gebruik (indien deze voortkomt uit het erfrecht).

Lees op deze pagina meer informatie over belastingaangifte eigen woning.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Inkomsten uit eigen woning

Als eigenaar van een eigen woning bouwt u vermogen op. Het huis wordt langzaam echt uw bezit. Ten opzichte van iemand die huurt, spaart u huurkosten uit. De huurkosten die u uitspaart worden door de fiscus gezien als inkomen. Over dit inkomen moet u daarom inkomstenbelasting betalen.

Eigenwoningforfait

Het inkomen uit eigen woning wordt eigenwoningforfait genoemd. Dit is de vastgestelde netto huurwaarde van uw woning indien het een huurwoning was geweest. Voor de bepaling van het eigenwoningforfait wordt gekeken naar de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken). Het eigenwoningforfait bedraagt maximaal 0,55% van de WOZ-waarde (vanaf € 75.000) en is in 2009 niet meer gemaximeerd (was in 2008 nog maximaal € 9.300).

Aftrek rente eigenwoninglening

Vanaf 2001 kunt u de rente van uw eigenwoninglening, de hypotheekrente, aftrekken in Box 1. Dit mag u gedurende maximaal 30 jaar. De lening hoeft niet noodzakelijk een hypotheek te zijn, zolang de lening maar gebruikt wordt om de eigen woning te financieren. Wanneer u uw lening wegens bijvoorbeeld onderhoud tussentijds verhoogd, dan geldt voor dit extra bedrag een nieuwe termijn van 30 jaar.

Overige leningen

Leningen die niet voor de eigen woning gebruikt worden of die bedoeld zijn voor een tweede huis, kennen geen renteaftrek. Beide leningen horen thuis in Box 3 van de aangifte onder het kopje ‘schulden’.

Wet Hillen

De overheid heeft bepaald dat zij het aflossen van de eigenwoningschuld wil stimuleren. Om dit te doen wil zij de lasten voor eigenwoningbezitters met een lage of zonder schuld verlagen. Op 1 januari 2005 is hiervoor de wet Hillen ingegaan, officieel ook wel 'wijziging van de wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen'. In het kort komt het erop neer dat u bij geen of een lage schuld over uw inkomen uit eigen woning geen belasting hoeft te betalen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.