Koopovereenkomst

U hebt de knoop doorgehakt en weet het zeker: u wilt het huis kopen. Om dit rechtsgeldig te regelen sluit u een overeenkomst met de verkoper.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Een koopovereenkomst opstellen

Schriftelijk

Vroeger was een mondelinge overeenkomst al genoeg. Het werd als rechtsgeldig gezien. Dit kon echter voor veel verwarring en misverstanden zorgen. Per 1 september 2003 is er pas sprake van een overeenkomst als deze schriftelijk is vastgelegd. Deze specifieke regeling geldt voor alle consumenten die individueel een pand kopen dat bedoeld is om in te wonen.

Bestaande bouw, nieuwbouw en bedenktijd

De overeenkomst bij bestaande bouw verschilt van die bij een nieuwbouwwoning. Bij bestaande bouw wordt deze een koopovereenkomst of koopcontract genoemd. Bij nieuwbouw spreekt men van een koop-/aannemingsovereenkomst. Daarnaast hebt u altijd te maken met de wettelijke bedenktijd van drie dagen.

check Koopovereenkomst bestaande bouw
check Koopovereenkomst nieuwbouw
check Bedenktijd

Uitzonderingen

De regeling omtrent de schriftelijke overeenkomst geldt niet voor iedereen. Wordt het pand verkocht op een openbare veiling waar een notaris bij is, of koopt de koper het pand bedrijfsmatig aan dan is een mondelinge overeenkomst genoeg.

Koopovereenkomst bestaande bouw

De overeenkomst voor het sluiten van de koop van een bestaande woning heet een koopovereenkomst of koopcontract. Een koopovereenkomst wordt in de vorm van een koopakte door de makelaar of notaris opgemaakt. Het wordt het ‘voorlopig koopcontract’ genoemd, omdat u bij ondertekening niet al meteen eigenaar bent. Daarvoor moet eerst de transportakte door de notaris worden behandeld. Dat betekent niet dat u nog nergens aan gebonden bent: door de ondertekening hebt u wel degelijk het proces in gang gezet.

Het koopproces

In de regel is de volgorde van het koopproces als volgt:
check Opmaak voorlopig koopcontract. Hierin staan ook zaken als ontbindende voorwaarden, waarborgsom en de lengte van de bedenktijd.
check Ondertekening van het voorlopig koopcontract.
check De bedenktijd gaat in en de eventuele waarborgsom wordt betaald.
check De notaris behandelt de transportakte en meestal ook direct de hypotheekakte.
Als dit alles is gebeurd, is de overdracht voltooid en is het huis uw eigendom.

Tips bij het opstellen van het koopcontract

check Zorg ervoor dat alles duidelijk en goed in het contract staat omschreven. Zo voorkomt u misverstanden achteraf. Bent u nog niet tevreden: teken dan nog niet, maar probeer de omschrijvingen te verbeteren en te verduidelijken.

check Omschrijf dat wat u koopt zo precies mogelijk. Zeg niet ‘huis’, maar bijvoorbeeld ‘huis met voor- en achtertuin en aparte stenen garage’. Daarnaast moet de verkoper de precieze grootte van het perceel aangeven. Het gebruik van ‘circa’ of ‘ongeveer’ is hierbij wel toegestaan. Om extra duidelijkheid te krijgen, kunt u zelfs aan de verkoper vragen om de grenzen aan te wijzen. Deze grenzen, zoals ‘tot aan de schutting’, kunt u ook in het contract laten zetten.

check Neemt u roerende zaken, zoals vloerbedekking, meubels of verlichting, over? Stel hiervoor dan een goede prijs vast. Daarnaast vult u allebei de overdrachtsdatum in. Deze kunt u later, in goed overleg en wanneer beide partijen akkoord zijn, eventueel wijzigen met een aanvulling op de overeenkomst.

Koopovereenkomst nieuwbouw

Wellicht koopt u geen huis dat al jaren bestaat, maar een woning die nog gebouwd moet worden, namelijk een nieuwbouwwoning. In dat geval krijgt u te maken met twee overeenkomsten:

check De koopovereenkomst: hiermee koopt u de grond van de verkoper.

check De aannemingsovereenkomst: hiermee geeft u opdracht aan de aannemer om te gaan bouwen. Daarnaast verplicht u zichzelf om een bouwtermijn te betalen elke keer als een bouwfase is afgerond.

Samen wordt dit de koop-/aannemingsovereenkomst genoemd.

Het koopproces

Afgezien van het verschil in de vorm van de overeenkomst, is de koop van een nieuwbouwwoning nagenoeg gelijk aan die van een bestaande woning.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.