Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een soort levensverzekering. U sluit deze af bij een bank of verzekeraar. U betaalt premie en in ruil daarvoor ontvangt u een uitkering bij overlijden van de verzekerde of, in veel gevallen, bij de einddatum van de kapitaalverzekering. Lees hieronder meer informatie over een kapitaalverzekering.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Vormen kapitaalverzekering

Er bestaan verschillende vormen van de kapitaalverzekering.
Levenslange kapitaalverzekering bij overlijden. Deze verzekering betaalt pas uit bij overlijden. De premiebetaling heeft wel een looptijd.
Tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Ook deze verzekering betaalt uit bij overlijden. Maar hij vervalt als de looptijd voorbij is. Leeft de verzekerde nog, dan wordt er niet uitgekeerd. U kunt hierbij afspreken dat de uitkering elk jaar een beetje minder wordt. Zo kunt u de mogelijke uitkering bijvoorbeeld gelijk laten lopen met de restschuld die u hebt met een annuïteitenhypotheek.
U kunt ook een gemengde verzekering nemen. Deze betaalt altijd uit: bij overlijden of op de einddatum. Een dergelijke kapitaalverzekeringsvorm wordt vaak gebruikt voor het opbouwen van kapitaal voor de aflossing van een hypotheek.

Gemengde kapitaalverzekering en hypotheek

Aan de spaar(beleggings)hypotheek is bijvoorbeeld een kapitaalverzekering gekoppeld. U spaart dan met een kapitaalverzekering meestal 30 jaar een bepaald bedrag bijeen voor de aflossing van de woning. Ook indien u voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden, kan een bedrag worden uitgekeerd. Meestal kunt u de uitkering onbelast ontvangen als u zich houdt aan bepaalde fiscale voorwaarden.

Kapitaalverzekering en fiscus

Omdat u met een kapitaalverzekering gedurende een langere periode een vaak aanzienlijk vermogen opbouwt, geldt er een aantal fiscale regels. In bepaalde gevallen moet u bijvoorbeeld wel of juist niet belasting over uw uitkering betalen.

Wet inkomstenbelasting 2001

Sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 kan uw kapitaalverzekering of tot Box 1 of tot Box 3 behoren. Als de verzekering voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een ‘kapitaalverzekering eigen woning’ (KEW-polis) en u beschikt over een eigen woning, dan behoort de verzekering tot Box 1. Dat betekent dat u geen belasting over dit opgebouwde vermogen hoeft te betalen. Kapitaalverzekeringen die niet aan deze voorwaarde voldoen, behoren tot Box 3 (sparen en beleggen). In dat geval moet u wel belasting over het vermogen betalen.

Kapitaalverzekeringen afgesloten vóór 2001

Afhankelijk van de ingangsdatum van de verzekering en de vraag of er gedurende de looptijd onderdelen zijn gewijzigd, zijn bepaalde fiscale regels van toepassing. Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 2001 gelden andere regels. In de meeste gevallen hebt u dan te maken met het overgangsrecht kapitaalverzekeringen.

Kapitaalverzekering voor de eigen woning (KEW)

Wanneer u een kapitaalverzekering wilt gebruiken om vermogen te sparen voor de aflossing van een huis, kunt u onder bepaalde voorwaarden de uitkering belastingvrij ontvangen.

check De uitkering moet bedoeld zijn om te gebruiken voor de aflossing van uw huis. Dit moet ook in de polis zijn opgenomen.
check De looptijd van de verzekering moet tenminste 15 jaar zijn. Tijdens de looptijd geldt een zogenaamde bandbreedte van 1:10. Dat wil zeggen dat de hoogste jaarpremie hooguit 10 keer zoveel mag zijn dan de laagste jaarpremie.
check De uitkering moet eenmalig zijn (al dan niet bij overlijden of op de einddatum).
check De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar.

Wanneer u en uw verzekering aan deze voorwaarden voldoen, kan de uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden belastingvrij worden ontvangen.

KEW-vrijstelling

De uitkering mag niet hoger zijn dan de voor deze verzekering geldende vrijstelling. Deze vrijstelling voor een uitkering uit een KEW-polis bij 15 of 20 jaar premiebetaling (respectievelijk €33.500 en €147.500 in 2009) geldt per persoon. De vrijstelling kan bovendien nooit hoger zijn dan de eigenwoningschuld op het moment van uitkeren. Wanneer de uitkering hoger is dan de schuld die moet worden ingelost, is het meerdere voor een gedeelte belast.

Overgangsrecht KEW

Wanneer u een kapitaalverzekering hebt afgesloten vóór 2001, gelden mogelijk andere fiscale voorwaarden dan de huidige. Hierbij maakt het uit of u de uitkering omvormt naar een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of plaatst in Box 3. Verder zijn er zowel consequenties tijdens de looptijd als bij uitkering. Hieronder leest u kort wat de fiscale consequenties zijn voor de boxen en de heffingen over wat u opbouwt en de uitkering.

Omvormen tot Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

U kunt de verzekering altijd omvormen tot KEW, mits u aan de eisen daaraan voldoet. Sloot u de kapitaalverzekering af vóór 1992, dan wordt bij uitkering de KEW vrijstelling verhoogd met de WEV die de verzekering had op het moment van koppelen. In alle gevallen gelden verder de vrijstellingseisen van de KEW.

De verzekering plaatsen in Box 3

Vanaf 2001 wordt de WEV van de verzekering meegeteld bij de berekening van het gemiddeld vermogen. Voor verzekeringen afgesloten voor 14 september 1999 geldt dat alleen wanneer de WEV meer is dan €123.428. Voor de uitkering gelden dan verschillende regels per periode.
check De uitkering van een kapitaalverzekering afgesloten voor 1992 is onbelast, zolang er binnen de bandbreedte en minimaal 12 jaar premie is betaald.
check Voor een verzekering gesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999 geldt €123.428 als vrijstelling. Het meerdere wordt belast in Box 1. Verder moet er minimaal 15 van de 20 jaar premie binnen de bandbreedte zijn betaald.
check Een verzekering gesloten tussen 14 september 1999 en 1 januari 2001 kent geen vrijstelling. Er moet minimaal 15 jaar premie binnen de bandbreedte zijn betaald.

In alle gevallen moet de uitkering voldoen aan de Wet IB 1964.

Hebt u te maken met een polis van vóór 2001, dan is het altijd verstandig u in de voordelen en vrijstellingen te verdiepen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.