Persoonlijke zekerheidsrechten

Door aan iemand een hypotheek te verstrekken, neemt de geldverstrekker een flink risico. Er zijn verschillende manieren waarop de geldverstrekker aanspraak kan maken op het vermogen van iemand anders dan de schuldenaar, mocht deze niet meer kunnen of willen betalen. Zo kunt u andere panden als onderpand gebruiken en kunnen andere personen bijstaan in de zekerheid voor een geldverstrekker. Dit worden ‘persoonlijke zekerheidsrechten’ genoemd. Hieronder meer informatie over zekerheidsrechten.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Borgstelling zekerheidsrechten

Een geldverstrekker heeft extra zekerheid wanneer er iemand als borg optreedt. De borg (een persoon) verplicht zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet doet. In de overeenkomst staat wat het maximale bedrag is en in welke gevallen de borg mag worden aangesproken.

Verschillen zekerheidsrechten en garantie

Een garantstelling is ook een manier van zekerheid voor de geldverstrekker. Bij een garantie moet de persoon die garant staat direct betalen wanneer de geldverstrekker daarom vraagt. Bij een borgstelling hoeft dit pas wanneer de geldverstrekker eerst de hoofdschuldenaar heeft aangesproken. Zo kan het bijvoorbeeld dat het huis gedwongen wordt verkocht en dat de borg moet bijbetalen wanneer de verkoop niet genoeg heeft opgeleverd.

Een ander verschil is dat bij het gebruik maken van een borg, de hoofdschuldenaar automatisch een schuld heeft bij de borg. Bij een garantstelling is dat alleen zo wanneer dat is afgesproken in de garantieovereenkomst.

Garantie zekerheidsrechten

Wanneer iemand garant staat aan een geldverstrekker, heeft deze geldverstrekker extra zekerheid. De garantsteller verplicht zich met een overeenkomst om te betalen, wanneer de hoofdschuldenaar dat niet wil of kan. Wordt de garantsteller aangesproken, omdat de hoofdschuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan moet deze direct betalen.

Verschillen zekerheidsrechten en borgstelling

De garantstelling lijkt erg op de borgstelling. Een belangrijk verschil is dat bij een borgstelling de borg pas hoeft te betalen, wanneer de hoofdschuldenaar al is aangesproken. Bij een garantstelling hoeft dit niet.

Een ander verschil is dat bij het gebruik maken van een borg, de hoofdschuldenaar automatisch een schuld heeft bij de borg. Bij een garantstelling is dat alleen zo wanneer dat is afgesproken in de garantieovereenkomst.

Bijpandstelling zekerheidsrechten

Wellicht bezit u meer dan één huis. Dan is het heel goed mogelijk om dit onroerende goed mee te nemen in de financiering van uw nieuwe huis. Dit wordt bijpandstelling genoemd. De waarde en overwaarde van uw andere onroerende goed wordt dan meegenomen in het onderpand. Hierdoor heeft de geldverstrekker extra zekerheid. Hiervoor moeten alle panden wel allemaal in uw eigen bezit zijn. Wilt u een pand van iemand anders als onderpand gebruiken dan zou u gebruik kunnen maken van ‘mede-onderzetting’.

Mede-onderzetting zekerheidsrechten

Het is mogelijk om een woning van iemand anders mee te nemen in het onderpand voor uw hypotheek. Dit wordt mede-onderzetting genoemd. De constructie lijkt erg op bijpandstelling, behalve dat het hier gaat om een pand van iemand anders in plaats van uzelf.

Wanneer de hoofdschuldenaar zijn verplichtingen niet na kan komen, wordt de mede-onderzetter niet direct schuldenaar. Dat wil zeggen dat hij niet de schuld overneemt. Maar het pand geldt wel als onderpand. Mocht er dus een gedwongen verkoop plaatsvinden, dan gaat het pand van de mede-onderzetter mee in de verkoop.

De generatiehypotheek

Een bekende vorm van mede-onderzetting is de generatiehypotheek. Hierbij wordt de overwaarde van het huis van de ouders ingezet als onderpand in de financiering van het huis van de kinderen.

Zelf berekenen?

Lees verder

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Starterslening

Terug naar het overzicht

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.