De geldnemer en het inkomen

Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten niet alleen de woning en de kosten hiervoor aan enkele voorwaarden voldoen. Ook uw eigen financiële situatie is van belang.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Kredietwaardigheid

Hebt u een negatieve registratie bij de BKR (Bureau Krediet Registratie) van een nog lopende schuld, of hebt u een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat er sprake is van loonbeslag? U kunt in dat geval geen NHG aanvragen.

Financieringslast

Op basis van uw toetsinkomen wordt bekeken wat de maximale financieringslast is die u zou moeten kunnen betalen. Hier zijn speciale, door de NHG opgestelde tabellen voor. Hierbij wordt rekening gehouden met uw lening en de hoogte van de rente. Ook andere financiële verplichtingen die u hebt worden meegenomen. Uiteindelijk komt hieruit de maximale hypotheek waarvoor de NHG garant zou willen staan. De NHG kent een maximale som van €265.000.

Inkomen geldnemer

Uw inkomen moet redelijkerwijs genoeg zijn om de lasten van het huis te kunnen betalen. Daarom moet u bij de aanvraag een werkgeversverklaring van minder dan drie maanden oud inleveren. Samen met een aantal andere gegevens wordt hiermee uw toetsinkomen berekend. Uw toetsinkomen bestaat uit het totaal van uw bruto jaarsalaris, vakantietoeslag, en eventuele uitkeringen, structurele toeslagen, vaste 13e maand en eindejaarsuitkering, inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf, VEB-toelage en alimentatie die u krijgt. De eventuele jaarlijkse erfpachtcanon en alimentatie die u juist moet betalen worden hier weer vanaf gehaald.

Bij tweeverdieners kan met het gezamenlijk inkomen worden gerekend. Dit kan alleen als de tweede ook mede-eigenaar, medebewoner en medeschuldenaar is. Bij flexwerkers wordt het gemiddelde van de afgelopen drie jaar gezien als toetsinkomen, maar maximaal dat van het voorgaande kalenderjaar.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.