Persoonlijke inventarisatie

Het afsluiten van een passende hypotheek is voor iedereen anders. Uw financiële situatie, (woon)wensen en toekomstplannen, maar ook wet en regelgeving spelen hier een grote rol in. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijke inventarisatie. Een persoonlijke inventarisatie geeft inzicht. Navigeer eenvoudig via onderstaande knoppen naar de onderwerpen waar u meer over wilt weten, of scrol door de pagina. Wilt u graag persoonlijk advies van een hypotheekadviseur? Wij brengen u graag in contact en zorgen dat een adviseur uw persoonlijke inventarisatie met u doorneemt.

Acceptatie en persoonlijke situatie

Veruit de meeste mensen die een huis gaan kopen zijn tussen de 18 en 55 jaar en hebben een vast inkomen uit loondienst. De meeste informatie over hypotheken is daarom vooral voor hen geschreven. Voor enkele persoonlijke situaties of mogelijke situaties in uw financiële huishouding gelden echter aanvullende regels of juist beperkingen voor uw hypotheek.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder BKR notering en hypotheek
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Zelfstandig ondernemer
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Dienstverband bepaalde tijd
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Tijdelijke verblijfsvergunning
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Geen werk en hypotheek
Icons-Alles-over-hypotheken-verder 55 jaar en ouder en hypotheek
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Minderjarig en hypotheek
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Handelingsonbekwaam
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Medische acceptatie bij ziekte
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Risicovolle beroepen

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een huis gaat kopen, zijn er een heleboel regels en wetten waar u mee te maken krijgt. Een aantal van deze regels en wetten is bedacht om het eigenhuisbezit te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Hypotheek Garantie.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Overige borg, garantie en subsidie

Naast de Nationale Hypotheek Garantie hebt u nog een aantal andere opties om hulp te krijgen bij de koop van een huis.

Zo kunt u bijvoorbeeld andere panden als onderpand gebruiken en kunnen andere personen bijstaan in de zekerheid voor een geldverstrekker.
Daarnaast komt u, wanneer u een laag inkomen hebt, misschien in aanmerking voor een subsidie voor de koop van een huis.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Persoonlijke zekerheidsrechten
Icons-Alles-over-hypotheken-verder De Starterslening

Wetten en overheidsmaatregelen

Onteigeningswet

Wanneer het voor het algemeen belang noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld bij de aanleg van een snelweg, kan uw huis onteigend worden. Dat betekent dat het niet meer van u is, maar van de overheid. U krijgt hiervoor uiteraard wel een passende vergoeding.

Woningwet
Elke gemeente heeft bepaalde regels over hoe de brandveiligheid geregeld moet zijn en onder welke voorwaarden u mag verbouwen.

De Huisvestingswet
Het kan zijn dat de gemeente huizen in de goedkoopste prijsklasse reserveert voor de lagere inkomens of mensen die urgent een huis zoeken. Deze huizen kunt u daarom niet zomaar kopen. U hebt er een huisvestingsvergunning voor nodig.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Soms wil een gemeente bepaalde stukken grond aankopen om een plan te realiseren. Wanneer uw huis in zo’n gebied staat, moet u als u het verkoopt uw woning eerst aan de gemeente aanbieden. Pas daarna mag u het aan anderen verkopen.

Monumentenwet
Als uw woning onder de Monumentenwet valt, wordt het gezien als een waardevol gebouw dat bewaard moet worden. Hierdoor zijn uw verbouwingsmogelijkheden erg beperkt.

Wet Ruimtelijke Ordening
Dit zijn alle regels met betrekking tot ruimte indelingen en bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen er beperkingen zijn op bijvoorbeeld het grondgebruik of dat wat u mag verbouwen.

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM)
Met deze wet worden vergunningen die te maken hebben met bijvoorbeeld geluidshinder, chemische afvalstoffen en bodemsanering geregeld.

Belemmeringenwet Privaatrecht
Deze wet regelt dat, in het algemeen belang, zaken zoals riolering en hoogspanning onder of boven uw huis langs aangelegd mogen worden. U krijgt hiervoor wel een passende vergoeding.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Huisvestingsvergunning

Bijzondere situaties eigen woning

De meeste mensen wonen in een ‘gewone’ koopwoning. Maar er zijn woningen en woonsituaties die afwijken van de standaard. Hiervoor geldt ook een aantal afwijkende (belasting) regels.

Lees verder over

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Bijzondere woonsituaties
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Bijzondere woningen

Verhuizen en de bijleenregeling

Het is niet aannemelijk dat u uw hele leven in hetzelfde huis zult blijven wonen. De meeste mensen zullen minstens eenmaal hun koopwoning verkopen om een nieuw huis te kopen. Sinds 2004 krijgt u dan te maken met de bijleenregeling.

Een verandering in uw leefsituatie kan consequenties hebben voor deze bijleenregeling.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder  Bijleenregeling
Icons-Alles-over-hypotheken-verder  Verandering in leefsituatie

Lees verder

Meer lezen? Navigeer via onderstaande knoppen naar de andere categorieën.

Orientatie-en-koop-alles-over-hypotheken
Oriëntatie & koop

Hypotheek kiezen
Hypotheek kiezen

hypotheek-afsluiten-alles-over-hypotheken
Hypotheek afsluiten

Checklist-alles-over-hypotheken
Hypotheek afgesloten

Heeft u nog vragen

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.