Successierecht

Over de waarde van wat u erft moet u belasting betalen. Deze belasting heet het successierecht.

Tarieven successierecht

De hoeveelheid successierecht die u zult moeten betalen over een erfenis hangt af van twee factoren.
check De waarde van de erfenis. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting u naar verhouding zult moeten betalen.
check Hoever u van de overledene afstaat. Hoe meer u een bloedverwant bent van de erflater, hoe lager het tarief is. Voor kinderen is het tarief bijvoorbeeld minimaal 5%, terwijl dit voor erfgenamen zonder familierelatie maximaal 68% is.

Voor erfenissen die worden nagelaten aan zogenaamde maatschappelijk nuttige instellingen geldt een vrijstelling. Zij hoeven geen successierecht te betalen.

Bij het toepassen van het successierecht op een geërfd eigen huis krijgt u onder andere te maken met de waardering van de woning. Daarnaast is het verstandig u in te lezen over tarieven en vrijstellingen.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Waardering eigen woning

Stel dat u uw huis schenkt aan iemand anders, bijvoorbeeld uw partner. Hierop is dan de successiewet van toepassing. Maar hoe wordt de waarde van uw woning bepaald?

Vrije verkoopwaarde

Voor de successiewet wordt bij de waardering van een eigen woning uitgegaan van de vrije verkoopwaarde.

Tarieven en vrijstellingen

Wanneer bijvoorbeeld uw echtgenoot overlijdt, hoeft u niet over de hele erfenis successierecht te betalen. Dan zou het immers nooit prettig zijn om een huis te erven. U zou het direct moeten verkopen om de belasting te kunnen betalen.

Vrijstellingen van successierecht

Daarom bestaan er bepaalde vrijstellingen en drempels betreffende het successierecht. Zo is er sprake van een vrijstelling van €532.570 (in 2009) voor de overgebleven partner. Ongehuwde partners kunnen hier ook voor in aanmerking komen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een samenlevingscontract en een duurzame gezamenlijke huishouding.

De vrijstelling geldt ook wanneer de erflater en de erfgenaam beide tot de datum van overlijden (gerekend vanaf hun 22e jaar) tenminste 5 jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gehad.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.