Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer u een huis gaat kopen, zijn er een heleboel regels en wetten waar u mee te maken krijgt. Een aantal van deze regels en wetten is bedacht om het eigenhuisbezit te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Hypotheek Garantie.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

De overheid wil graag bevorderen dat mensen een eigen woning bezitten. Daarom is in 1993 door het Ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) opgericht.

Nationale Hypotheek Garantie

Om mensen te stimuleren introduceerde de stichting in 1995 de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG is een soort borg. Wanneer u deze borg verkrijgt, hebt u veel meer zekerheid. Mocht er iets misgaan met de financiering en u houdt zelfs na een gedwongen verkoop een hypotheekschuld over, dan betaalt onder bepaalde voorwaarden de stichting de rest of een gedeelte daarvan. Aan de andere kant is dit ook een zekerheid voor de geldverstrekker. Zij zijn er zekerder van dat ze hun lening terug zullen krijgen.

Meer zekerheid, lagere hypotheekrente

De stichting mag, indien nodig, het Rijk en de gemeenten altijd vragen om financiële middelen. Daarom kan de stichting altijd uitbetalen. De geldverstrekkers kunnen deze borg daarom vertrouwen en zien deze als een overheidsgarantie. In ruil daarvoor krijgt u als consument een iets lagere hypotheekrente.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Reikwijdte van de borgtocht
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Voorwaarden borgtocht

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben betekent dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zich garant stelt voor de aflossing van uw hypotheek. Hierdoor loopt uw geldverstrekker minder risico. Daarom kunt u voor het bedrag waarvoor de garantie wordt afgegeven altijd een hypotheek krijgen. Doordat de geldverstrekker zekerheid heeft, wordt de rente tot wel 0,5% lager dan de normale rente.

Voorwaarden voor de NHG

Lees hier meer over
NHG kunt u in het algemeen alleen aanvragen bij de koop van een huis of bij de financiering van groot onderhoud.

De belangrijkste voorwaarde is dat het maximale bedrag van het verkrijgen van het huis niet meer is dan €265.000. Verder moet uw inkomen aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet de woning daadwerkelijk bewonen en het mag geen tweede- of vakantiewoning zijn. De garantie geldt alleen voor het bedrag waarvoor het oorspronkelijk is verleend en gaat uit van een ‘annuïtair’ dalende schuld, zoals bij een annuïteitenhypotheek. Dat wil zeggen dat het bedrag waar de NHG voor staat elke maand lager wordt.

De geldverstrekker waarbij u de hypotheek afsluit, zorgt voor de aanvraag. Hiervoor betaalt u een borgtochtprovisie. Deze is aftrekbaar en minder dan de procentuele verlaging aan hypotheekrente die u krijgt. Netto bent u dus voordeliger uit.

Betalingsproblemen

Lees hier meer over
Mocht u in de toekomst betalingsproblemen krijgen, dan biedt de NHG extra zekerheid. Als u uw premies niet meer kunt betalen, kan de geldverstrekker overgaan tot gedwongen verkoop van het huis. Mocht de verkoop onvoldoende opleveren om de hele hypotheek af te lossen, dan neemt de WEW de schuld over. De WEW kan in principe de restschuld weer op u verhalen. Maar als blijkt dat u ter goede trouw hebt gehandeld en hebt meegewerkt aan de verkoop, dan wordt de schuld kwijtgescholden.

Op basis van annuïtair schuldverloop

Lees hier meer over
Belangrijk om te weten is wel dat de WEW bij een gedwongen verkoop een theoretische restschuld berekent op basis van een annuïtair schuldverloop. Dit is immers het uitgangspunt van de NHG. Als de werkelijke schuld hoger is dan de theoretische restschuld (bijvoorbeeld bij een aflossingsvrije- of beleggingshypotheek), dan moet u de rest zelf betalen aan de geldverstrekker.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Voorwaarden aan de woning
Icons-Alles-over-hypotheken-verder NHG bij kwaliteitsverbetering
Icons-Alles-over-hypotheken-verder De geldnemer en het inkomen
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Borgtochtprovisie bij NHG
Icons-Alles-over-hypotheken-verder De woonlastenfaciliteit bij NHG

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.