Monumentenwoning

Een monument kan van alles zijn: een kasteel of een kerk, maar ook een hunebed of een terp. Ook een woonhuis dat van historische waarde wordt geacht kan een monument zijn. Het enige criterium is dat het pand ingeschreven is in het register Monumentpanden.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Monument als eigen woning

Wanneer u een monument bezit en wilt gebruiken als privé woning, geldt een aantal afwijkende fiscale regels. Gelijk aan een ‘normale’ woning moet u bij uw belastingaangifte het eigenwoningforfait aangeven, en de meeste onderhoudskosten zijn daarom niet aftrekbaar.

Bij monumentenwoningen is het echter van belang dat het pand in een goede staat blijft. Daarom zijn bepaalde kosten wel aftrekbaar. Verbeteringskosten zijn niet aftrekbaar, maar gewone onderhoudskosten wel. Van de onderhoudskosten is 80% aftrekbaar. Als u uw aangifte online invult, berekent de belastingdienst deze aftrek voor u. Krijgt u subsidie voor uw monumentenpand? Vul dan ook het subsidiebedrag in. Uw aftrek voor onderhoudskosten wordt hierdoor lager.

Verhuurd of ondernemingsvermogen

Een monument is niet altijd een privé koopwoning. Wanneer het pand wordt verhuurd of behoort tot het ondernemingsvermogen zijn de regels weer iets anders. Zo is de drempel voor aftrekbare kosten bij verhuring 4% van de taxatiewaarde in bewoonde staat. Behoort het monument bij het ondernemingsvermogen, dan zijn de fiscale regels hetzelfde als bij een gewoon pand dat tot het ondernemingsvermogen behoort.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.