Levensverzekering

De levensverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Dat betekent dat de verzekering altijd een bepaald bedrag uitkeert bij een bepaalde gebeurtenis. In het geval van een levensverzekering is dit wanneer de verzekerde overlijdt of op de overeengekomen einddatum.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Partijen bij een levensverzekering

Er zijn vier partijen bij een levensverzekering:
check De verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waar de levensverzekering is afgesloten.
check De verzekeringnemer: dit is degene die de verzekering afsluit en vaak de premie betaalt. Deze persoon mag de verzekering ook gebruiken als onderpand voor een hypotheek.
check De verzekerde: dit is de persoon om wie de verzekering gaat. Als deze persoon overlijdt, keert de verzekering uit. De verzekerde kan dezelfde persoon als de verzekeringnemer zijn, maar dat hoeft niet. Zo komt het vaak voor dat twee echtgenoten bijvoorbeeld een verzekering op elkaars leven nemen.
check De begunstigde: deze persoon ontvangt uiteindelijk de uitkering bij het overlijden van de verzekerde. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de verzekeringsnemer, maar kan bijvoorbeeld ook een kind zijn.

Levensverzekeringsvormen

Levensverzekeringen bestaan er, wanneer gekeken wordt naar de manier van uitkeren, in twee vormen:

check Kapitaaluitkering
Hier bestaat de uitkering uit een bedrag ineens. De verzekering keert uit na de einddatum of als de verzekerde overlijdt.

check Rente-uitkering
Bij deze vorm wordt er een bedrag periodiek uitgekeerd. Denk hierbij aan lijfrente en erfrente.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.