Loon- en inkomstenbelasting

Iedereen die in loondienst werkt of een uitkering of pensioen ontvangt, betaalt al direct belasting. Deze belasting wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden, voordat de ontvanger het netto bedrag ontvangt. Deze belasting bestaat uit de loonbelasting en de premie volksverzekeringen (gezamenlijk wordt dit loonheffing genoemd).

Verschil loonheffing en inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting wordt naar meer zaken gekeken dan het loon dat u ontvangt. Wellicht hebt u aftrekposten, bijvoorbeeld in de vorm van hypotheekrente. Ook kan het zijn dat u niet het hele jaar gewerkt hebt. In dat geval zit er waarschijnlijk een verschil tussen de betaalde heffing en de te betalen inkomstenbelasting. U krijgt dan te maken met een teruggave of een aanslag. Lees op deze pagina meer informatie over de loon- en inkomstenbelasting.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Aanslaggrens voor de loon- en inkomstenbelasting

In een kalenderjaar betaalt u loonbelasting, premie volksverzekering en eventueel een voorlopige aanslag. Indien achteraf blijkt dat u toch te weinig betaald hebt, ontvangt u een aanslag. Met deze aanslag moet u alsnog het verschuldigde bedrag betalen. Hiervoor geldt wel dat het moet gaan om een bedrag hoger dan €43 (2009). Is het verschil kleiner, dan hoeft u het bedrag niet alsnog te betalen.

Teruggaafgrens belasting

U hebt over het kalenderjaar te veel loonbelasting en premie volksverzekering betaald. In dat geval kunt u om een teruggaaf vragen door middel van het zogenaamde T-biljet. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat het terug te verkrijgen bedrag meer moet zijn dan €14 (2009).

Voorlopige teruggave loon- en inkomstenbelasting

Als u van te voren al weet dat u te veel belasting betaalt en dat achteraf terug zult krijgen, kunt u vragen om een voorlopige teruggaaf. In dat geval krijgt u elke maand een bedrag van de fiscus.

Recht op een voorlopige teruggaaf

In de volgende omstandigheden kan het aanvragen van een voorlopige teruggaaf interessant zijn:
check Wanneer u te maken hebt met de ‘heffingskorting minst verdienende partner’.
check Als u weet dat er meer loonheffing wordt ingehouden dan dat u na uw aangifte verschuldigd zou zijn.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.