Handelingsonbekwaam

Het kopen van een huis of het afsluiten van een hypotheek kan alleen gedaan worden door iemand die handelingsbekwaam is. Dat wil zeggen dat u zelf in staat bent grote beslissingen te nemen en hiervoor ook verantwoordelijk bent. Iemand die dit niet is, is handelingsonbekwaam. Lees hier meer informatie over handelingsonbekwaam zijn.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Handelingsonbekwaam onder curatele

Iedere meerderjarige is handelingsbekwaam, behalve als de rechtbank heeft besloten dat dit niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat iemand door zijn geestelijke toestand of verkwistend gedrag niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen. In zo’n geval wordt iemand onder curatele gezet van een curator. De onder curatele gestelde persoon is dan zelf handelingsonbekwaam. De curator heeft de belangenbehartiging overgenomen.

Handelingsonbekwaam onder bewind

Een andere beperking ontstaat wanneer het vermogen van een meerderjarige onder bewind wordt gesteld. Dit kan in het geval van een lichamelijke of geestelijke handicap. De persoon zelf is dan nog wel handelingsbekwaam, maar kan geen grote beslissingen nemen over zijn vermogen. Hij of zij is handelingsonbevoegd met betrekking tot dit vermogen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.