Afwikkelen nalatenschap

Iemand waarvan u hoogstwaarschijnlijk erfgenaam bent is overleden. Hoe wordt de verdeling van de nalatenschap nu vervolgens geregeld?

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Verklaring van erfrecht

De notaris zal eerst een verklaring van erfrecht opstellen. Hierin staat wie de erfgenamen zijn. Om deze informatie te verzamelen zal de notaris kijken of er een testament is en het bevolkingsregister raadplegen.

Successierecht bij afwikkelen nalatenschap

Wanneer alles verdeeld is, moeten de erfgenamen aangifte bij de belasting doen van dat wat ze hebben gekregen. De belasting die over erfenissen moet worden betaald, wordt successierecht genoemd.

Executeur bij afwikkelen nalatenschap

Hierna worden de goederen verdeeld. Om dit te begeleiden kan met het testament een (of meer dan één) executeur aangewezen zijn. Deze beheert het nalatenschap totdat het verdeeld is en zorgt ook voor de betaling van de schulden.

Weigeren van een erfenis

Een erfenis krijgen is niet altijd een financiële meevaller. De overledene kan ook juist schulden hebben. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat de erflater na zijn overlijden nog schulden krijgt, doordat er bijvoorbeeld nog een proces tegen hem wordt aangespannen. Een erfgenaam kan een erfenis daarom altijd weigeren. Dit moet wel redelijk snel gebeuren en kan niet alsnog nadat de erfgenaam de erfenis eerder al heeft geaccepteerd.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.