Wet Belastingen Rechtsverkeer

Op het moment dat u een huis koopt, deelt u mee aan het rechtsverkeer. Daarom krijgt u te maken met de Wet Belastingen Rechtsverkeer. Deze wet regelt drie belastingen, namelijk kapitaalbelasting, assurantiebelasting en overdrachtsbelasting. (Bij de koop van een woning verkrijgt u een huis door middel van een overdracht tussen de koper en verkoper. Daarom moet u overdrachtsbelasting betalen). WBRV is ook wel de afkorting van Wet Belastingen Rechtsverkeer. Lees hier meer informatie over Wet Belastingen Rechtsverkeer.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Overdrachtsbelasting bij Wet Belastingen Rechtsverkeer

Wanneer u een bestaande woning koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting bedraagt 2% van de koopsom van de woning.

Nieuwbouwwoning

De overdrachtsbelasting geldt niet voor een nieuwbouwwoning. Er is immers geen sprake van een overdracht, omdat u de eerste eigenaar bent. Voor een nieuwbouwwoning moet u in plaats van overdrachtsbelasting BTW betalen. De BTW op een nieuwbouwwoning is 21%.

Uitzonderingen

Daarnaast is er een aantal situaties die als uitzondering gelden. In deze gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen:
check Bij vrijstelling.
check Bij de koop van een woning die in de zes maanden voor de koop ook al eens is verkocht (anti-cumulatieregeling).
check Bij uitgezonderde verkrijging (bijvoorbeeld een geërfde woning).

Vrijstelling overdrachtsbelasting Wet Belastingen Rechtsverkeer

Overdrachtsbelasting is de belasting die u moet betalen, wanneer u een huis koopt of op een andere manier in uw bezit krijgt. In de wet zijn echter enkele vrijstellingen opgenomen. In deze gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

Uit elkaar gaan

Een belangrijke vrijstelling is die wanneer twee mensen die samenwonen uit elkaar gaan. Meestal behoudt één van beide het huis. Als het huis eerst van beiden was, met een verhouding van tenminste tussen de 40% en 60% of nog rechter verdeeld, dan mag één van hen het huis krijgen. Er wordt opzettelijk over samenwoners gesproken: deze regel geldt voor zowel getrouwde als ongetrouwde partners die samenwonen.

Andere vrijstellingen

Krijgt u te maken met formele schenkingen of goederen in dienst van een onderneming? Ook in dergelijke gevallen kan er sprake zijn van vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Vraag uw notaris voor meer informatie.

Anti-cumulatiebeding

Het kan zijn dat het huis dat u koopt binnen het half jaar voor uw koop ook al eens verkocht is. Omdat de twee overdrachten dan bijzonder snel op elkaar volgen, is hiervoor een uitzondering met betrekking tot de overdrachtsbelasting gemaakt. Deze regeling wordt de anti-cumulatieregeling genoemd.

Alleen over de waardevermeerdering

In het geval dat u een woning koopt die binnen de zes maanden daarvoor door een ander is overgedragen, hoeft u alleen belasting te betalen over de waardevermeerdering. Dat kan veel uitmaken, vooral wanneer het een relatief duur huis betreft dat weinig in waarde omhoog is gegaan.

Uitgezonderde verkrijgingen

Overdrachtsbelasting is de belasting die u moet betalen, als u een huis koopt of op een andere manier in uw bezit krijgt. In de wet zijn echter enkele uitgezonderde verkrijgingen opgenomen. In deze gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

Verkrijging door boedelmenging

Dit gebeurt als twee mensen trouwen onder gemeenschap van goederen, of in hun huwelijkse voorwaarden het huis als gezamenlijk bezit laten optekenen.

Verkrijging bij echtscheiding

Bij scheiding hoeft u alleen overdrachtsbelasting te betalen voor het deel dat nog niet van u was. Was voor de scheiding 80% van de woning van u en krijgt u de overige 20% erbij, dan moet u over die 20% wel belasting betalen.

Verkrijging bij verdeling van een nalatenschap

In deze situatie erft u bijvoorbeeld als kind het huis van uw ouders.

Verkrijging uit een andere erfenis

Als u het huis krijgt krachtens het erfrecht hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.