Hypotheekrecht en zekerheden

Naast de transportakte behandelt de notaris ook de hypotheekakte. De hypotheekakte zorgt voor de officiële overdracht van het onderpand (de woning) aan de geldverstrekker (de hypotheeknemer). Met deze akte krijgt de geldverstrekker het recht om, wanneer bijvoorbeeld publieke veiling van het huis noodzakelijk is, als eerste de opbrengst op te eisen. Door de akte staat de geldverstrekker dus als eerste in de rij bij eventuele schuldeisers.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Hypotheekrecht

Het recht dat de geldverstrekker krijgt op de woning wordt hypotheekrecht genoemd. De definitie hiervan is dat het een zakelijk zekerheidsrecht is op andermans registergoed, bedoeld om voorrang te hebben bij vorderingen op dat registergoed. Registergoederen zijn onroerende zaken, maar ook geregistreerde schepen en vliegtuigen en zogenaamde zakelijke genotsrechten, zoals erfpachtrecht.

Pandrecht

Om een zakelijk zekerheidsrecht te verstrekken, hoeft het onderpand niet noodzakelijk een registergoed te zijn. U kunt ook bepaalde zaken verpanden. Dit kunnen roerende zaken zijn, vergelijkbaar met hoe vroeger pandjeshuizen werkten. Maar het kan ook gaan om effectendepots of bedragen die u in de toekomst zult gaan vorderen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.