Heffingskortingen

Over uw inkomen betaalt u inkomstenbelasting. In sommige gevallen mag u een korting toepassen waardoor u minder inkomstenbelasting en premie aan volksverzekering hoeft te betalen. Zo heeft iedereen die belasting moet betalen recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere heffingskortingen waar u recht op zou kunnen hebben. Dit hangt af van uw persoonlijk situatie.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Algemene heffingskorting

Iedereen die belasting moet betalen heeft recht op de algemene heffingskorting. Over dit bedrag aan inkomen hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. In 2009 is dit bedrag €2.007 en voor mensen ouder dan 65 jaar €935.

Weinig inkomen en de algemene heffingskorting

Wanneer u zelf weinig inkomen hebt (lager dan €6.410 per jaar) en uw partner voldoende verdient, kunt u soms de algemene heffingskorting uitbetaald krijgen.

Beleggingen in durfkapitaal

Als u belegt in durfkapitaal hebt u recht op een korting. Beleggingen in durfkapitaal zijn indirecte beleggingen (erkende durfkapitaalfondsen), directe beleggingen (leningen aan ondernemers) en culturele beleggingen.

Hoogte van de korting voor beleggingen in durfkapitaal

De hoogte van de korting is 1,3% van de waardevrijstelling in Box 3. Deze vrijstelling is in 2009 €55.145. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw vrijstelling aan uw partner overdragen.

Arbeidskorting

Wanneer u inkomen uit loon, salaris, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt, hebt u recht op arbeidskorting. De hoogte van deze korting hangt af van het totaalbedrag aan inkomsten.

Hoogte van de arbeidskorting

In 2009 is de arbeidskorting voor mensen tot 57 jaar maximaal €1.504. Na deze leeftijd gelden iets andere bedragen.

Kindgebonden Budget

Vanaf 2009 komt het kindgebonden budget in plaats van de kindertoeslag. Net zoals de kindertoeslag, is het kindgebonden budget een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, kunt u misschien kindgebonden budget krijgen.

Maar niet alleen de naam is anders. Vanaf dit jaar telt behalve het inkomen ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar mee. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn.

In 2008 was de kindertoeslag een inkomensafhankelijke tegemoetkoming per huishouden. Vanaf 2009 is de kindertoeslag een tegemoetkoming per kind zijn.

Om telling is in 2009 €55.145. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw vrijstelling aan uw partner overdragen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.