Waardering onroerende zaken

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is een regeling die ervoor zorgt dat voor verschillende belastingen van dezelfde woningwaarde wordt uitgegaan. Deze belastingen zijn:
check onroerende zaakbelasting
check waterschapslasten
check eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)

Van de gemeente ontvangt u de WOZ-beschikking, waarin de vastgestelde waarde staat. Eerder stond deze waarde vier jaar vast. Sinds 2005 is dit tijdvak twee jaar en sinds 2007 is er overgegaan op een jaarlijkse waardering.

Door de looptijd is het verstandig de vastgestelde waarde te controleren. U kunt tegen een ontvangen WOZ-beschikking gedurende zes weken bezwaar maken.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Peildatum van de WOZ

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt gebruik gemaakt van een peildatum. Deze peildatum is een vaste datum voorafgaand aan het betreffende WOZ-tijdvak. Voor het belastingtijdvak van 2009 is de waardepeildatum bijvoorbeeld 1 januari 2008.

Wat als u vindt dat de waarde niet klopt?

De WOZ-waarde wordt vaak niet per individuele woning bepaald, maar voor hele wijken of straten. Wanneer uw huis erg afwijkt van de rest kan dit voor u nadelig zijn. Voorbeelden van waardedrukkende zaken zijn de ligging, het uitzicht, overlast door verontreiniging of lawaai en de algemene toestand van het pand. In dat geval kunt u altijd gedurende zes weken bezwaar maken tegen de beschikking.

Het kan zijn dat er tussen de peildatum en het tijdvak iets wezenlijks aan uw woning veranderd is. Bijvoorbeeld omdat de waarde met tenminste 5% is veranderd of omdat de afbakening van de woning is gewijzigd. In dat geval is het verstandig een wijziging in de beschikking te vragen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.