Eigenwoningschuld (EWS)

Wanneer u verhuist van een koopwoning naar een nieuwe koopwoning gelden er beperkingen voor de hypotheekrenteaftrek. U mag de hypotheekrente alleen aftrekken over het gedeelte van de eigenwoninglening dat u extra nodig hebt ten opzichte van de eigenwoningreserve om uw nieuwe woning te kunnen financieren. Dit gedeelte wordt de eigenwoningschuld genoemd. Dit is vaak gelijk aan het bedrag van uw hypotheek of lening. Uw eigenwoningschuld kan ook lager zijn dan uw hypotheek of lening. Het deel van uw hypotheek of lening dat u gebruikt om bijvoorbeeld een auto te kopen of om uw huis in te richten, hoort niet bij uw eigenwoningschuld.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Belastingaangifte eigenwoningschuld

Voor de eigenwoningschuld mag u de rente aftrekken in Box 1 bij uw belastingaangifte. Leent u meer geld, dan hoort deze schuld thuis in Box 3. U kunt dan niet gebruik maken van renteaftrek, maar er zijn wel verrekeningen met eventuele tegoeden mogelijk. Dit is een lening die betrekking heeft op uw eigen huis: dit huis moet dienen als uw hoofdverblijf.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.