Erfgenamen volgens de wet

Wanneer de overledene geen testament heeft gemaakt, wordt het nalatenschap verdeeld aan de erfgenamen volgens de wet.

Hieronder wordt uitgelegd hoe het nalatenschap verdeeld wordt volgens de wet. Lees ook over uitsluitingen op deze regels en de mogelijkheden van een testament.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Groepen van erfgenamen

Om het nalatenschap goed te kunnen verdelen zijn alle mogelijke erfgenamen volgens de wet in vier groepen verdeeld:
Groep 1: Echtgenoot / geregistreerde partner en hun afstammelingen
Groep 2: Ouders, broer, zussen en hun afstammelingen
Groep 3: Grootouders en hun afstammelingen
Groep 4: Overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad.
Bij het verdelen van het nalatenschap wordt eerst gezocht naar erfgenamen in groep 1. Zijn deze er niet dan verschuift het nalatenschap naar de tweede groep, enzovoorts. Behalve echtgenoten kunnen niet-bloedverwanten nooit een erfgenaam volgens de wet zijn. Echtgenoten die zijn gescheiden van tafel en bed gelden ook niet als automatische erfgenaam.

Erven door plaatsvervulling

Het kan zijn dat één van de wettelijke erfgenamen al is overleden. In dat geval gaat de erfenis naar de eventuele kinderen van deze erfgenaam. Dit wordt erven door plaatsvervulling genoemd. Stel dat in het voorbeeld van de vrouw met twee kinderen één van deze kinderen al eerder is overleden. Het kind had zelf twee kinderen. Het 1/3 deel dat het kind zou erven wordt nu verdeeld over deze twee kleinkinderen. Elk van hen krijgt nu 1/6 deel van het totale nalatenschap.

Evenredige verdeling

Als het nalatenschap in groep 1 wordt verdeeld, krijgt iedereen een even groot deel. Stel dat bijvoorbeeld een man zijn vrouw en twee kinderen achterlaat. Dan krijgen zowel de vrouw als zijn twee kinderen ieder 1/3 deel.

Heeft de erflater geen echtgenoot en kinderen, dan wordt in groep 2 gezocht naar erfgenamen. Ook hier wordt het nalatenschap evenredig verdeeld, met een belangrijke uitzondering: nog levende ouders krijgen altijd minstens 1/4 deel.

Erven door plaatsvervulling
Het kan zijn dat één van de wettelijke erfgenamen al is overleden. In dat geval gaat de erfenis naar de eventuele kinderen van deze erfgenaam. Dit wordt erven door plaatsvervulling genoemd. Stel dat in het voorbeeld van de vrouw met twee kinderen één van deze kinderen al eerder is overleden. Het kind had zelf twee kinderen. Het 1/3 deel dat het kind zou erven wordt nu verdeeld over deze twee kleinkinderen. Elk van hen krijgt nu 1/6 deel van het totale nalatenschap.

Lees ook over uitsluitingen op deze regels en de mogelijkheden van een testament.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.