Levensverzekeringen en successierecht

In beginsel is het zo dat, wanneer een levensverzekering uitkeert bij overlijden, de uitkering belast wordt met successierecht. Hierbij gaat het om de vraag of er voor de betaling van de premie gebruik is gemaakt van het vermogen van de erflater (de overledene). Is dat zo, dan wordt de uitkering beschouwd als een erfenis waar belasting over betaald moet worden. Dit is meestal een extra financiële domper in een toch al minder leuke situatie. Daarom is het goed om te bekijken hoe dit kan worden voorkomen of beperkt. Lees hier meer over levensverzekeringen en successierecht.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Uitzonderingen en vrijstellingen

Het voorkomen van de heffing van successierecht over de uitkering van een levensverzekering bij overlijden is complexe materie. Hierbij is ten eerste de verzekeringsvorm belangrijk en ten tweede eventuele huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan krijgt u altijd te maken met heffing. De premies zijn immers betaald met gemeenschappelijk inkomen en dus ook door de erflater. Hierbij hebt u bij het afsluiten van de verzekering wel de keuze uit twee opties. Ten eerste kan worden afgesproken dat de levensverzekering uitkeert aan de overledene (crediteurenbegunstiging). Hiermee wordt dan de hele hypotheekschuld afgelost en wordt het huis vervolgens als nalatenschap beschouwd. Ten tweede kan worden afgesproken dat de uitkering aan de partner wordt uitgekeerd, waarbij de helft van de hypotheekschuld wordt afgelost en ook de helft van het huis tot het nalatenschap wordt gerekend. Dit wordt de partnerverklaring (ook wel de weduweclausule) genoemd. Wat voordeliger is hangt af van de omstandigheden, zoals de hoogte van het vermogen en het aantal kinderen.

Huwelijkse voorwaarden / samenlevingscontract

Door middel van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract kan heffing worden voorkomen, doordat er sprake is van gescheiden vermogens. Een voorbeeld hiervan is koude uitsluiting, ten minste als de langstlevende partner alle premies betaald heeft. Komt de premiebetaler als eerste te overlijden dan krijgt u alsnog te maken met een finale verrekening, waarbij de betaalde premie als erfenis wordt gezien. In de voorwaarden kunt u daarom nadrukkelijk laten vastleggen dat de premies niet in deze finale verrekening worden meegenomen.

In 2000 is bepaald dat de premie geen onderdeel is van de kosten voor de huishouding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de partners. Dit maakt het opstellen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract met betrekking tot het successierecht eenvoudiger.

Kruiselings verzekeren

Sommige partners sluiten beide een levensverzekering af op het leven van de partner. Ze betalen zelf de premie en ontvangen ook de uitkering. In deze situatie is de uitkering vrij van heffing.

Gemengde verzekering

Levensverzekeringen kunnen gemengd zijn. Dat wil zeggen dat de verzekering zowel betaalt bij leven op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld na 30 jaar) of bij overlijden eerder. Hierbij is het voor het successierecht van belang vast te stellen wie de premie van het overlijdensrisicodeel verschuldigd is.

Vraag om advies bij successierecht en levensverzekeringen

Successierecht bij levensverzekeringen is ingewikkelde materie, waarbij het vaak gaat om grote bedragen. Praat er daarom over met uw hypotheekadviseur en notaris. Vraag bijvoorbeeld of u de huwelijkse voorwaarden goed hebt opgesteld, of naar het wel of niet opnemen van een partnerverklaring.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.