Wet op financieel toezicht (Wft)

Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek afsluit, hebt u te maken met twee zaken: grote geldbedragen en geldverstrekkers. Dat brengt best een aantal risico’s met zich mee. Het kan heel spannend zijn om een overeenkomst met betrekking tot zoveel geld aan te gaan.

Toezicht op de financiële markt

Om u en andere consumenten wat meer zekerheid te bieden, zijn er wetten die toezicht op de financiële markt regelen. Vroeger werd dit toezicht geregeld met de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd). Sinds 2007 is deze wet veranderd in de Wet op Financieel Toezicht (Wft).

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Doel van de wet op financieel toezicht

Het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek of een verzekering kan best risicovol zijn. Het gaat vaak om grote bedragen. Dan is het belangrijk dat u er zeker van bent dat alles netjes geregeld is.

Toezicht op financiële dienstverleners

De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is bedacht om toezicht op geldverstrekkers, verzekeraars en andere aanbieders van financiële producten te regelen. Doel van de wet is om consumenten te beschermen. Daarom moeten volgens deze wet financiële dienstverleners de consument goed en zorgvuldig adviseren en informeren.

De wet wordt wat betreft het toezicht op het gedrag van de financiële dienstverleners uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Zorgplicht en transparantie bij wet op financieel toezicht

De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) vereist dat financiële dienstverleners aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten zij bijvoorbeeld deskundig en betrouwbaar zijn. Zij krijgen hiervoor een vergunning van de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een aantal andere voorwaarden heeft te maken met de bedrijfsvoering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Om bij eventueel gemaakte fouten de schade te beperken, moeten financiële dienstverleners een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of iets vergelijkbaars hebben.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering dient zo te zijn dat de Autoriteit Financiële Markten alles gemakkelijk kan controleren. Zo moet de administratie bijvoorbeeld op orde zijn.

Zorgplicht

De zorgplicht houdt in dat financiële dienstverleners er zorg voor moeten dragen dat hun dienstverlening zorgvuldig verloopt. Zo moet er bij de verkoop van een complex product een klantprofiel gemaakt worden. Daarnaast moet er een klantenprocedure zijn en moeten zij aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Aanbieders mogen alleen werken met bemiddelaars die ook een vergunning hebben.

Transparantie

De voorwaarde van transparantie vereist dat de financiële dienstverlener zijn best doet volledige, begrijpelijke en niet misleidende informatie te geven. Dit geldt voor echte productinformatie, maar ook voor de reclame die ze maken.

Al deze eisen zorgen voor extra zekerheid voor u en andere consumenten. U moet er immers vanuit kunnen gaan dat al deze zaken, als u een hypotheek of verzekering afsluit, goed zijn geregeld.

Waarop heeft de wet op financieel toezicht betrekking?

De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) regelt een aantal gedragscodes voor financiële dienstverleners. Zo moeten deze zorgvuldig, deskundig en integer te werk gaan. Op die manier hebben u en andere consumenten meer zekerheid wanneer u een financieel product, zoals een hypotheek, afsluit.

Financiële producten

De volgende financiële producten vallen onder de regels van de wet op financieel toezicht:
checkKredieten, zoals hypotheken en andere leningen
check Levens- en schadeverzekeringen
check Producten en objecten met betrekking tot beleggen
check Effecten
check Zaken als betaal- en spaarrekeningen, pinpassen, en dergelijke

Aanbieders, adviseurs en bemiddelaars

Niet alleen banken en geldverstrekkers hoeven zich aan de Wft te houden. De wet geldt voor iedereen die zijn werk maakt van financiële producten:
check Aanbieders (zoals banken en verzekeraars)
check Adviseurs (die puur advies geven en niet verkopen)
check Bemiddelaars (die als tussenpersoon zorgen voor advies en verkoop van een financieel product)

Deskundig en betrouwbaar

Aan de hand van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) moeten financiële dienstverleners aan bepaalde eisen voldoen. Een aantal van die eisen heeft ermee te maken dat de dienstverleners deskundig en betrouwbaar moeten zijn.

Vergunning

Wanneer ze aan deze eisen voldoen, krijgen ze een vergunning. Deze krijgen ze van de toezichthouder op de Wft, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Deskundigheid

De deskundigheid wordt bepaald aan de hand van het diploma dat bijvoorbeeld de directeur of iemand anders in het bedrijf met betrekking tot het product heeft. De vergunning vereist ook dat alle medewerkers van de financiële dienstverlener die te maken krijgen met advies of verkoop deskundig genoeg zijn. Bijvoorbeeld doordat ze interne opleidingen volgen.

Betrouwbaarheid

Daarnaast moeten de vergunninghouder en belangrijke personen in het bedrijf, zoals directieleden, betrouwbaar zijn. Het staat niet vast hoe dit bekeken moet worden, maar één van de mogelijkheden is een verklaring van goed gedrag.

Financiële dienstverleners moeten om zaken te mogen doen betrouwbaar en deskundig zijn. Daardoor kunnen u en andere consumenten meer vertrouwen op bijvoorbeeld hun adviezen.

Zelf berekenen?

Terug naar het overzicht

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.