Notariële zaken en eigen woning

Het kopen van een huis brengt een heleboel informatie en regels met zich mee. Zo krijgt u niet alleen te maken met een geldverstrekker voor uw hypotheek, maar ook met de notaris. De notaris is essentieel bij de koop van een huis, omdat hij de transportakte en de hypotheekakte moet verwerken. Daarnaast kan hij de koopakte opstellen. Maar u krijgt ook met hem te maken wanneer u afspraken maakt over de verdeling van uw woning bij bijvoorbeeld overlijden of echtscheiding. Hij zal u daarom een hoop vragen stellen, bijvoorbeeld over wat er precies met uw vermogen gebeurt bij een huwelijk, echtscheiding, schenking of bij overlijden. Bereid u daarom goed voor door u te verdiepen in deze onderwerpen.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

De transportakte: akte van levering

Een belangrijk onderdeel van de koop van een huis is de transportakte. De transportakte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet door een notaris worden behandeld en worden ingeschreven in het Kadaster.

In de transportakte staat een aantal vaste onderdelen:

check Personalia en gegevens over de woning: Hierin worden koper, verkoper en de woning beschreven. Ook wordt beschreven hoe (bijvoorbeeld koop of vererving) de verkoper aan het huis is gekomen.
check Titel van aankomst: In dit onderdeel wordt verwezen naar de vorige transportakte. Zo weet iedereen zeker dat de verkoper ook de echte eigenaar is.
check Eventuele erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen: Hier worden eventuele erfdienstbaarheden en andere verplichtingen genoemd die horen bij de gekochte woning. Een bekende is het recht van overpad: als de buren zelf geen mogelijkheden hebben mogen ze over uw terrein lopen om bijvoorbeeld hun garage of het trottoir te bereiken.
check Voetangels en klemmen: In deze paragraaf kunnen bijzonderheden en uitzonderingen een plaats krijgen.

Verdiep u ook in een aantal zaken die in de transportakte genoemd kunnen worden.

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Recht van erfpacht
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Recht van erfdienstbaarheid
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Recht van opstal
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Hypotheekrecht en zekerheden

Familierecht

Als u samen met iemand een huis koopt, bijvoorbeeld omdat u getrouwd bent, krijgt u te maken met het familierecht. Het familierecht gaat onder andere over de rechten en financiële verhouding tussen mensen die een relatie hebben. Hoe u uw relatie vastlegt en de afspraken die u maakt heeft een aantal gevolgen bij bijvoorbeeld echtscheiding en overlijden. De drie vormen van samenleven zijn: gehuwd, geregistreerd partnerschap en samenwonen.

U kunt uw bezittingen op twee manieren verdelen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Gemeenschap van goederen
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Huwelijkse voorwaarden

Daarnaast is het, ondanks dat u er vanuit gaat dat het niet zal gebeuren, altijd verstandig u te verdiepen in wat er gebeurt bij echtscheiding.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Huwelijk
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Geregistreerd partnerschap
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Gemeenschap van goederen
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Huwelijkse voorwaarden
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Echtscheiding

Erfrecht

Hoe graag we ook lang willen leven, iedereen zal een keer komen te overlijden. In dat geval krijgen de nabestaanden te maken met het erfrecht.

De overledene laat vermogen achter: dit wordt het nalatenschap genoemd. De overledene zelf is de erflater. Degenen die het nalatenschap krijgen zijn de erfgenamen. De erflater kan wel of geen testament hebben. Heeft hij geen testament dan wordt het nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht. In een testament worden de erfgenamen aangewezen.

Eigen huis en erfrecht

Een eigen huis is ook een onderdeel van het vermogen en hoort bij overlijden bij het nalatenschap. Daarom is het verstandig u in de verschillende situaties rond erfrecht in te lezen.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Erfgenamen volgens de wet
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Testamentaire erfgenamen
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Vruchtgebruiktestament
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Testamentenregister
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Uitsluitingsclausule
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Codicil
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Ongehuwd samenwonende
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Onterving echtgenoot
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Verdeling nalatenschap
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Afwikkelen nalatenschap

Schenkingen

Wat van u is kunt u ook weggeven. Hiervoor hoeft u natuurlijk niet tot uw overlijden te wachten. U kunt delen van uw vermogen ook weggeven in de vorm van schenkingen.

Schenkingen en de erfenis

Hierbij is het wel belangrijk u te realiseren dat schenkingen van invloed zijn op de erfenis. Anders zou u immers alles vlak voor uw dood aan anderen dan de wettelijke erfgenamen kunnen geven. Hiervoor geldt een aantal regels waarvan dit de belangrijkste zijn:
check Schenkingen aan kinderen die voor de wijziging in het erfrecht (1 januari 2003) zijn gedaan, moeten worden meegeteld in het erfdeel dat het kind krijgt. Het wordt in feite gezien als een voorschot op de erfenis.
check Voor schenkingen aan kinderen na 1 januari 2003 geldt dit niet.
check Over het algemeen gelden alle schenkingen die iemand heeft gedaan in de vijf jaar voor zijn overlijden mee in het nalatenschap. Erfgenamen kunnen in sommige gevallen degene die de schenking heeft ontvangen zelfs vorderen om het bedrag terug te krijgen.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Schenken eigen woning
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Vrijstellingen bij schenking

Successierecht

Over de waarde van wat u erft moet u belasting betalen. Deze belasting heet het successierecht.

Tarieven successierecht

check De hoeveelheid successierecht die u zult moeten betalen over een erfenis hangt af van twee factoren.
check De waarde van de erfenis. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting u naar verhouding zult moeten betalen.
check Hoever u van de overledene afstaat. Hoe meer u een bloedverwant bent van de erflater, hoe lager het tarief is. Voor kinderen is het tarief bijvoorbeeld minimaal 5%, terwijl dit voor erfgenamen zonder familierelatie maximaal 68% is.
check Voor erfenissen die worden nagelaten aan zogenaamde maatschappelijk nuttige instellingen geldt een vrijstelling. Zij hoeven geen successierecht te betalen.

Bij het toepassen van het successierecht op een geërfd eigen huis krijgt u onder andere te maken met de waardering van de woning. Daarnaast is het verstandig u in te lezen over tarieven en vrijstellingen.

Lees verder over:

Icons-Alles-over-hypotheken-verder Waardering eigen woning
Icons-Alles-over-hypotheken-verder Tarieven en vrijstellingen

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.