Voorwaarden aan de woning

Om in aanmerking te komen voor de NHG, moet uw nieuwe woning aan een aantal voorwaarden voldoen. Voorwaarden aan de woning zijn bijvoorbeeld dat het geen tweede huis, vakantiewoning, noodwoning of verhuurde woning is. Wel in aanmerking komen bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en zelfs appartementen.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Hoogte van de maximale som per soort woning

In 2018 is de maximale som waarvoor de NHG wordt afgegeven €265.000. Dat betekent dat alle kosten die u moet maken om het huis te verkrijgen niet meer mogen zijn dan dat bedrag.

In het geval van een bestaande woning bestaan deze kosten uit de koopsom, afkoop erfpacht canon, kosten kwaliteitsverbetering, storting onderhoudsfonds, eenmalige premiestorting Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Werkloosheidswet (AOV/WW) polis en dit alles ook nog eens vermeerderd met 12% voor extra kosten.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale som opgebouwd uit de koopsom, de aanneemsom, afkoop erfpacht canon, storting onderhoudsfonds, eenmalige premiestorting Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Werkloosheidswet (AOV/WW) polis en dit alles vermeerderd met 8% voor extra kosten.

Het maximum voor de koopsom van uw nieuwe woning ligt, om in aanmerking voor de NHG te komen, dus een stuk lager dan €265.000!

Taxatierapport

Om bij de financiering van de koop van een bestaande woning in aanmerking te komen voor de NHG, moet u een taxatierapport laten maken. Met de NHG wordt alleen de getaxeerde waarde gegarandeerd, zelfs als de werkelijke koopsom hoger ligt. In het taxatierapport wordt ook een schatting gemaakt van de kosten van onderhoud en verbouwing. Als deze lager zijn dan 10% van de getaxeerde waarde, dan kunt u ervoor kiezen deze mee te nemen in de NHG.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.