Erfrecht

Hoe graag we ook lang willen leven, iedereen zal een keer komen te overlijden. In dat geval krijgen de nabestaanden te maken met het erfrecht. De overledene laat vermogen achter: dit wordt het nalatenschap genoemd. Dit kan geld zijn, een huis zijn of spullen. De overledene zelf is de erflater. Degenen die het nalatenschap krijgen zijn de erfgenamen. De erflater kan wel of geen testament hebben. Heeft hij geen testament dan wordt het nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht. In een testament worden de erfgenamen aangewezen. Een testament wordt opgemaakt door de notaris.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Eigen huis en erfrecht

Een eigen huis is ook een onderdeel van het vermogen en hoort bij overlijden bij het nalatenschap. Daarom is het verstandig u in de verschillende situaties rond erfrecht in te lezen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.