Verzekeringen algemeen

Wanneer u wilt voorkomen dat u veel kosten moet maken wanneer u om wat voor reden dan ook schade lijdt, sluit u een verzekering af. Elk risico kent wel een eigen verzekering. Of u uw verzekeringen allemaal bij dezelfde verzekeraar neemt, of bij allemaal verschillende maakt niet uit. Dit mag u zelf bepalen.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Overeenkomst

Verzekeringen zijn overeenkomsten. Daarom is er een aantal regels waar u, de verzekeraar en de overeenkomst aan moet voldoen. Deze regels kunt u lezen op onze pagina over hoe een verzekering tot stand komt.

Premie

Een belangrijk onderdeel van een verzekering is uiteraard de premie. Niet voor niets zijn er vele websites waar u premies met elkaar kunt vergelijken. Maar waaruit bestaat een premie eigenlijk? Dit leest u op de pagina over premies.

Tot stand komen verzekering

Verzekeringen zijn overeenkomsten. Daarom zijn er wettelijke regels over hoe deze tot stand mogen komen.

Zowel de verzekerde als de verzekeraar moeten de overeenkomst willen sluiten. Dit wordt wilsovereenstemming genoemd.
check Beiden moeten handelingsbekwaam zijn.
check De voorwaarden en verplichtingen moeten voor beiden duidelijk vastgesteld zijn.
check De overeenkomst moet wettelijk toegestaan zijn.

Polis

Als de verzekering is aangevraagd, moet u een polis krijgen. Hierin staat een aantal dingen vermeld, namelijk: de ingangsdatum, de verzekerde, de duur van de verzekering, dat wat er verzekerd is, het verzekerde bedrag, de premie en het eigen risico, speciale clausules en uitsluitingen en natuurlijk de algemene voorwaarden (polisvoorwaarden).

Meldingsplicht

Een belangrijke plicht waar u zeker rekening mee moet houden wanneer u een verzekering afsluit is de meldingsplicht. Deze plicht betekent dat u alle vragen op het aanvraagformulier eerlijk en correct moet invullen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen over uw gezondheid of uw huis zijn. Wanneer u deze vragen niet juist invult, kan dit, wanneer de verzekeraar hier achterkomt, gevolgen hebben voor uw uitkering. Zo kan de verzekeraar minder, of zelfs helemaal niet, uitkeren wanneer u toch schade hebt. Of de premie kan worden verhoogd. Let er daarom goed op dat u alles goed invult.

Premie van een verzekering

Voor een verzekering betaalt u premie. Met deze premie betaalt u niet alleen uw inleg voor dat wat u verzekerd hebt. Uw premie is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

check De netto premie
Dit is wat u netto aan de verzekeringsmaatschappij betaalt voor het risico waar u voor verzekerd bent.

check Assurantiebelasting
Deze belasting moet u moet betalen voor bepaalde verzekeringen die u hebt. Dit geldt alleen voor schadeverzekeringen en niet voor levensverzekeringen.

check Maar ook een aantal overige kosten:
Provisie voor de tussenpersoon die de verzekering met u sloot, administratiekosten, overige kosten en in sommige gevallen zelfs winst.

Al deze onderdelen bij elkaar bepalen uiteindelijk de premie die u moet betalen.Verzekeringen zijn overeenkomsten. Daarom zijn er wettelijke regels over hoe deze tot stand mogen komen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.