Eigen woning en gebruiksbeperkingen

Als u een huis hebt gekocht, is het huis uw eigendom. U mag er in principe mee doen wat u wilt. Er is wel een aantal wetten en overheidsmaatregelen dat u hierin kan beperken.

www.allesoverhypotheken.nl/privacy-statement

Wetten en overheidsmaatregelen

Onteigeningswet

Wanneer het voor het algemeen belang noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld bij de aanleg van een snelweg, kan uw huis onteigend worden. Dat betekent dat het niet meer van u is, maar van de overheid. U krijgt hiervoor uiteraard wel een passende vergoeding.

Woningwet
Elke gemeente heeft bepaalde regels over hoe de brandveiligheid geregeld moet zijn en onder welke voorwaarden u mag verbouwen.

De Huisvestingswet
Het kan zijn dat de gemeente huizen in de goedkoopste prijsklasse reserveert voor de lagere inkomens of mensen die urgent een huis zoeken. Deze huizen kunt u daarom niet zomaar kopen. U hebt er een huisvestingsvergunning voor nodig.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Soms wil een gemeente bepaalde stukken grond aankopen om een plan te realiseren. Wanneer uw huis in zo’n gebied staat, moet u als u het verkoopt uw woning eerst aan de gemeente aanbieden. Pas daarna mag u het aan anderen verkopen.

Monumentenwet
Als uw woning onder de Monumentenwet valt, wordt het gezien als een waardevol gebouw dat bewaard moet worden. Hierdoor zijn uw verbouwingsmogelijkheden erg beperkt.

Wet Ruimtelijke Ordening
Dit zijn alle regels met betrekking tot ruimte indelingen en bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen er beperkingen zijn op bijvoorbeeld het grondgebruik of dat wat u mag verbouwen.

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM)
Met deze wet worden vergunningen die te maken hebben met bijvoorbeeld geluidshinder, chemische afvalstoffen en bodemsanering geregeld.

Belemmeringenwet Privaatrecht
Deze wet regelt dat, in het algemeen belang, zaken zoals riolering en hoogspanning onder of boven uw huis langs aangelegd mogen worden. U krijgt hiervoor wel een passende vergoeding.

Huisvestingsvergunning

Het kan zijn dat de gemeente huizen in de goedkoopste prijsklasse reserveert voor de lagere inkomens of mensen die urgent een huis zoeken. Deze huizen kunt u daarom niet zomaar kopen. Gemeenten mogen aan de hand van de huisvestingswet min of meer zelf bepalen welke regels zij hierin hebben. Het is daarom altijd verstandig om bij de gemeente waar u wilt gaan wonen te informeren of en hoe hiervan sprake is.

Na 13 weken ook zonder vergunning

Huizen die in eerste instantie alleen aan mensen met een vergunning worden aangeboden, komen na 13 weken alsnog vrij voor anderen. Dus als niemand het huis in die 13 weken gekocht heeft, wordt de woning op de vrije markt aangeboden. U kunt dan, zonder vergunning, alsnog de woning kopen.

Zelf berekenen?

Heeft u nog vragen?

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Navigeer via onderstaande knoppen naar het woordenboek, de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.