Wat is vruchtgebruik?

Wat is vruchtgebruik?
Iemand anders dan de eigenaar mag een goed (vaak gaat het om een woning) gebruiken, inclusief eventuele uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten (woongenot, maar ook huurkosten bij verhuren). Vaak zit vruchtgebruik op een onroerend goed, zoals een woning of inboedel. De eigenaar van het goed heet ook wel de blote eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *